Ga naar inhoud

Wachtlijstbemiddeling

Staat u op een lange wachtlijst voor een behandeling? Dan kunt u gratis gebruik maken van wachtlijstbemiddeling. Samen met u zoeken wij naar een ziekenhuis of kliniek waar u sneller geholpen kunt worden. We kunnen u daarnaast ook helpen bij het vinden van een nieuwe huisarts of tandarts.

Wachtlijstbemiddeling is mogelijk voor:

 • Een consult (afspraak) bij een medisch specialist
 • Diagnostiek (onderzoeken)
 • Opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
 • Dagbehandeling
 • Behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Wat is een te lange wachttijd?

Wij hebben met zorgverleners afgesproken dat zij binnen de maximale aanvaardbare wachttijden (Treeknorm) zorg​ verlenen. Kan dat niet? Dan spreken we van een te lange wachttijd en kunt u gebruik maken van wachtlijstbemiddeling. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo snel mogelijk (binnen enkele uren) worden verleend.

Wachtlijstbemiddeling aanvragen

U kunt wachtlijstbemiddeling telefonische aanvragen. Bel Univé Zorgadvies en Bemiddeling: 088 131 1617. U kunt ons bereiken op werkdagen van 08.30 uur tot 13.00 uur.

Zo werkt wachtlijstbemiddeling

Stel, u dient bij Univé een verzoek om wachtlijstbemiddeling in. Dan gaan wij op zoek naar een alternatief bij u in de regio. Lukt dat niet, dan kijken we naar de mogelijkheden in de rest van het land. Of als dat nodig is, in België of Duitsland. Univé kan dus geen voorrang krijgen in het ziekenhuis waar u nu op de wachtlijst staat.

Via wachtlijstbemiddeling naar een ander ziekenhuis

Kiest u na onze bemiddeling voor een ander ziekenhuis, dan gaat het proces als volgt.

 • U vraagt uw gegevens (dossier, foto's etc.) op uit het ziekenhuis waar u nu onder behandeling bent. Laat uzelf hier ook van de wachtlijst halen, zodat anderen ook sneller geholpen kunnen worden. Let op: u kunt voor dezelfde aandoening niet meer in het oorspronkelijke ziekenhuis terecht, als u kiest voor een ander ziekenhuis
 • Vervolgens bent u voor alle onderzoeken, behandelingen, nazorg en eventuele complicaties aangewezen op dat andere ziekenhuis.
 • Gaat het om een opname (ook dagopname), dan vindt er eerst een afspraak met een specialist in dat andere ziekenhuis plaats. Deze specialist neemt niet automatisch het behandelingsadvies over van het ziekenhuis waar u nu op de wachtlijst staat.

Belangrijk om te weten over wachtlijstbemiddeling

Houdt u vooral rekening met de volgende punten.

 • Bepaalde behandelingen kunnen niet in elk ziekenhuis worden uitgevoerd. En soms is wachtlijstbemiddeling om bepaalde (medisch inhoudelijke) redenen niet mogelijk.
 • De reistijd naar een ander ziekenhuis is over het algemeen langer en reiskosten worden niet vergoed.
 • Voor behandelingen in het buitenland dient u altijd eerst toestemming van Univé te krijgen.

Veelgestelde vragen

Helaas kunnen wij de wachttijd bij uw huidige behandelaar niet verkorten. In de meeste gevallen kunnen we u wel helpen door een andere zorgverlener met een kortere wachttijd te vinden. Bel daarvoor met onze zorgadviseurs op 088 - 131 16 11. Gaat het om een spoedgeval? Neem dan contact op met uw huisarts.

Wij kunnen ons voorstellen dat het vervelend voor u is als uw huisarts geen verwijzing geeft voor een second opinion. U kunt eerst proberen om het gesprek aan te gaan met uw huisarts. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van uw huisartsenpraktijk. Als u onder behandeling bent bij een medisch specialist, mag uw behandelaar de verwijzing voor een second opinion ook zelf uitschrijven.

Ja, dat is in de meeste gevallen mogelijk. U heeft recht op 1 second opinion per aandoening per kalenderjaar. Heeft u advies nodig bij welk ziekenhuis of bij welke medisch specialist u terecht kunt voor een second opinion? Dan helpen onze zorgadviseurs u graag. U kunt dit ook in overleg met de behandelaar die u nu heeft bepalen.

Elk jaar maken we samen met zorgverleners afspraken over de zorg. Uw zorgverlener houdt zelf bij hoeveel behandelingen hij nog kan uitvoeren binnen die afspraken. Wilt u weten of uw zorgverlener het omzetplafond heeft bereikt? Neem dan contact op met uw zorgverlener. En als een zorgverlener bij ons heeft gemeld dat het zorgplafond is bereikt, ziet u dat ook terug in de Zorgzoeker.

Wachten op een behandeling is meestal niet prettig. Toch kunnen zorgverleners niet iedereen tegelijk helpen. Om dit zo eerlijk mogelijk te regelen hebben we landelijk afspraken gemaakt over wachttijden. Dit noemen we de Treeknorm.

Hieronder vindt u een overzicht van die afspraken per zorgsoort of situatie. Valt uw wachttijd buiten de afspraak? Dan helpen wij u bij het zoeken naar een zorgverlener met een kortere wachttijd.

Landelijke normen per zorgsoort (Treeknorm)

Geneesmiddelen

 • Binnen 1 werkdag kunt u uw geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek.

Huisarts

 • U kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij uw huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Paramedisch hulpverlener

 • Binnen 1 week kunt u terecht bij uw paramedisch hulpverlener (bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of logopedist).

Eerste gesprek ziekenhuis

 • U kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Diagnose of indicatie

 • In 80% van de gevallen heeft u binnen 3 weken toegang tot zorgverlening om tot een indicatie of diagnose te komen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een medisch onderzoek. De maximale wachttijd is 4 weken.

Mondzorg

 • Binnen 3 weken kunt u terecht voor een eerste gesprek bij bijvoorbeeld uw tandarts of orthodontist. Binnen 3 weken kunt u terecht voor een behandeling. Bij spoedeisende mondzorg wordt u binnen 1 uur geholpen.

Polikliniek

 • In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken.

Opname ziekenhuis

 • In 80% van de gevallen kunt u binnen 5 weken terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

 • Maximale wachttijd bij aanmelding: 4 weken.
 • Maximale wachttijd tussen aanmelding en beoordeling: 4 weken.
 • Maximale wachttijd tussen beoordeling en ambulante behandeling: 6 weken.
 • Maximale wachttijd tussen beoordeling en intramurale behandeling: 7 weken.

Verpleging en verzorging

 • Maximale wachttijd voor thuiszorg: 6 weken.

Wijkverpleging

Heeft u een indicatie voor wijkverpleegkundige zorg? Dan kunt u hier 7 dagen per week, 24 uur per dag een beroep op doen. Deze indicatie wordt afgegeven door een wijkverpleegkundige bij u in de buurt. Samen met de wijkverpleegkundige bespreekt u welke zorg u wanneer nodig heeft. Deze afspraken worden vastgelegd in uw zorgplan. De wijkverpleegkundige zorgt ervoor dat u op de afgesproken tijden zorg ontvangt. De wijkverpleegkundige is 24 uur per dag bereikbaar in het geval u onverwacht extra zorg nodig heeft.