Ga naar inhoud

19 september 2023Ondernemen

Samen profiteren van zonne-energie

Ondernemers, agrariërs en particulieren zien tegenwoordig mooie kansen om samen voordeel te halen uit zonne-energie. De een levert de zonnepanelen, de ander heeft de locatie om ze te plaatsen. Zo’n samenwerking kan interessant zijn, maar is vaak ook complex. Want welke risico’s zijn voor de een en welke voor de ander? Vraag aan je Univé-adviseur waar je aan moet denken.

Door de toegenomen vraag naar duurzaam opgewekte stroom kunnen energiebedrijven en investeerders winst maken met energie uit zonnepanelen. Maar die zonnepanelen moeten ze wel ergens plaatsen. Ook particulieren die zich verenigd hebben in een energiecoöperatie zoeken een locatie voor de zonnepanelen waarvan de leden samen willen profiteren. Nu hebben bedrijven en agrariërs op hun daken of op hun terrein nog wel eens ruimte voor zo’n PV-installatie (zonnestroominstallatie). Zij kunnen extra inkomsten genereren door die plekken te verhuren aan een geïnteresseerde partij. En dan zijn er nog de installatiebedrijven die al die zonnepanelen installeren.

Samenwerking niet altijd duidelijk

Verschillende partijen zijn dus afhankelijk van elkaar om bedrijfsmatig voordeel te halen uit zonne-energie. Maar de onderlinge verhoudingen zijn niet altijd even duidelijk. Stel, een agrariër verhuurt staldaken aan een energiecoöperatie van buurtbewoners die daar zonnepanelen op plaatsen. Maar als de zonnepanelen vastzitten aan zijn dak, wie is dan eigenlijk de eigenaar? Wie moet maatregelen treffen om schade te voorkomen? Wie draait op voor de kosten als zonnepanelen beschadigd raken? En wie is aansprakelijk als de zonnepanelen schade veroorzaken? Als de belanghebbenden dat niet vastleggen vóór ze gaan samenwerken, weten ze ook niet waar hun risico’s zitten.

Wie is aansprakelijk bij schade?

Neem alleen al de plaatsing van de zonnepanelen op een dak. Als het om een flink aantal panelen gaat, heb je een heel gewicht. Het dak kan bezwijken, maar wie betaalt dan de schade? De agrariër of het bedrijf omdat het hun dak is? De coöperatie omdat ze te veel zonnepanelen hebben laten plaatsen? Of is de installateur aansprakelijk omdat hij geen dakconstructieberekening heeft gemaakt?Een ander risico is brand. Als de zonnepanelen vlam vatten, loopt ook het pand schade op. Wie betaalt dat? Liggen de panelen op een staldak, dan kunnen ook de daarin aanwezige dieren omkomen. Zijn de kosten dan voor de agrariër omdat het per slot van rekening om zijn stal en zijn dieren gaat? Is de coöperatie aansprakelijk omdat die misschien onveilige zonnepanelen heeft aangeschaft? Of heeft de installateur bij de plaatsing wellicht fouten gemaakt? De schadeafhandeling kan een flink juridisch gevecht worden, ook omdat de oorzaak van de brand niet altijd goed vastgesteld kan worden. Je merkt het al, er komt veel bij kijken. En elke situatie is weer anders. Bespreek je plannen daarom vooraf met je Univé-adviseur, zodat je weet waar je rekening mee moet houden. 

Deeltjes in het milieu

Als zonnepanelen in brand staan is dat ook voor de omgeving een gevaar. De panelen spatten uit elkaar en de deeltjes worden meegevoerd door de wind. Dan ontstaat er schade aan het milieu en de scherpe stukjes kunnen door grazende dieren worden opgegeten. Liggen de deeltjes op de grond dan kunnen ze met de hand opgeruimd worden. Dat is veel werk, maar nog vrij eenvoudig vergeleken met de sanering die nodig is als de deeltjes in de bodem of in het water terechtkomen. Dan volgt een zeer grote schadeclaim voor de eigenaar van de locatie die aansprakelijk gesteld wordt en door de overheid verplicht kan worden de vervuiling op te ruimen. Hoe verzeker je die aansprakelijkheid? Voor het opruimen van deeltjes boven de grond verzeker je dit risico met een Opruimingskostenverzekering. En voor deeltjes die onder de grond of in het water terechtkomen heb je een Milieuschadeverzekering nodig.  

Bespreek de risico’s met je Univé-adviseur

Ben jij zakelijk betrokken bij de aanschaf en de plaatsing van zonnepanelen en de verkoop van de opgewekte energie? Ga dan eerst in gesprek met je Univé-adviseur over de gevolgen en risico’s. Zo valt er voor een energiecoöperatie van alles te regelen als onderneming. Denk aan inschrijving bij de Kamer van Koophandel, contracten met de verhuurder van het dak en met de afnemers van de opgewekte energie. En natuurlijk moeten de verzekeringen in orde zijn. Als je een dak of zonneveld verhuurt, loop je ineens risico’s die er voorheen niet waren. Je pand kan beschadigd raken of je kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade. En wat gebeurt er als een installatiebedrijf zonnepanelen levert die niet veilig blijken te zijn? Volgens de wet kan dan bij schade iedereen in de productketen aansprakelijk gesteld worden, niet alleen de fabrikant. De gedupeerde kan ook jou als verkoper aansprakelijk stellen als een gebrekkig product schade veroorzaakt.

Verzekeringen voor schade, aansprakelijkheid en conflicten

Welke verzekeringen heb je nodig? Liggen de zonnepanelen op het dak van jouw bedrijfspand of stal? Laat dan de gebouwenverzekering afstemmen op het nieuwe risico. Staan de zonnepanelen los van een pand, bijvoorbeeld op een zonneveld? In dat geval moeten ze apart verzekerd worden voor schade. Verder doen alle partijen er goed aan om hun aansprakelijkheid goed in kaart te brengen en te verzekeren, ook productaansprakelijkheid en milieuaansprakelijkheid. En een rechtsbijstandverzekering biedt uitkomst bij juridische geschillen, bijvoorbeeld met het installatiebedrijf of met de verhuurder van het dak waar de PV-installatie op geplaatst is.

Wil je meer informatie of heb je advies nodig? Maak een afspraak met je Univé-adviseur. Hij geeft je graag advies en denkt met je mee.

Deel dit bericht