Ga naar inhoud

22 november 2021Ondernemen

De juridische kant van de Wkb

Wellicht heb je al gehoord over Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De wet wordt vanaf 1 januari 2024 van kracht. Vanaf die datum geldt het publiekrechtelijke deel van de wet, zoals het inschakelen van een kwaliteitsborger, voor nieuwbouwprojecten en met ingang van 1 juli 2024 voor verbouw- en renovatiewerkzaamheden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb waarin de aansprakelijkheid en het opleverdossier is geregeld gaat wel voor alle bouwwerken gelden per 1 januari 2024.

Wat voor juridische gevolgen kan dit hebben voor jou als bouwondernemer? Daarover vertellen we je meer in dit artikel.

Wat wijzigt er precies door de Wkb?

Het gaat om onder meer een aanpassing van waaronder het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast neemt een zogeheten ‘kwaliteitsborger’ het gemeentelijk bouwtoezicht over. Het gaat om onder meer de aanscherping van de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken na oplevering: daarvoor is de aannemer straks in beginsel ook aansprakelijk. Tevens is er sprake van een aanpassing in verband met de ‘5%-regeling’ en van de wettelijke waarschuwingsplicht van de aannemer.

De normen van het Burgerlijk Wetboek bestaan nog altijd uit alle contractuele eisen met betrekking tot het bouwwerk en de eisen van 'goed en deugdelijk werk'. De kwaliteitsnorm in het kader van het toezicht door de kwaliteitsborger (het publiekrechtelijke deel van de Wkb) bestaat uit het voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Dit betreft dus een minimumniveau.

Investering in bedrijfsvoering en -processen is noodzaak

Er komt een hoop op jou als ondernemer af. Door veranderde aansprakelijkheid bij oplevering, moet je als aannemer bijvoorbeeld de staat van de woning bij oplevering goed vastleggen.  Het is belangrijk de nieuwe regels goed door te voeren in je bedrijfsvoering. 

Nu al is actie geboden!

Voor projecten die op of na 1 januari 2024 worden opgeleverd geldt namelijk dan al de verplichting tot het aanleveren van een consumentendossier (net als de verandering in de wettelijke waarschuwingsplicht).  Dit betekent dat voor de werken waarvan de oplevering -mogelijk- plaatsvindt op of na 1 januari 2024, nu al het consumenten dossier moet worden gevuld met alle voor de oplevering relevante informatie. 

Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Wanneer de kosten die de Wkb met zich meebrengt niet worden gezien als last, maar als investering én implementatie van de Wkb goed gebeurt, kunnen de meerkosten ook herkenbaar aan de opdrachtgever worden doorberekend. Zo kunnen de consequenties van de Wkb mogelijk zeer beperkt blijven. Mogelijk treft de wet dan doel, kan de inbreng van de persoon van de kwaliteitsborger beperkt blijven en draagt de Wkb zelfs bij aan een beter rendement.

Wat nu als je aansprakelijk wordt gesteld?

Het hoofddoel van de Wkb is de kwaliteit van bouwwerken waarborgen en de consument een betere positie geven. Als bouwondernemer kun je makkelijker aansprakelijk gesteld worden voor fouten. In dat geval zorgt mogelijk je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met CAR-dekking voor dekking. 

Valt de schade niet onder een aansprakelijkheidsverzekering? 

Dan kan Univé Rechtshulp je nog helpen wanneer je voor rechtsbijstand verzekerd bent. Heb je geen rechtsbijstandsverzekering dan biedt misschien onze dienst rechtshulp on demand nog uitkomst.

Je bedrijfsverzekeringen checken? Maak een afspraak met een adviseur

Meer informatie over de Wkb vind je op de site van de Rijksoverheid. Of lees ons blog over Wkb en bedrijfsverzekeringen. Wil je eens met een specialist om tafel om te bepalen of je bedrijfsverzekeringen nog toereikend zijn? Maak dan een afspraak met een adviseur. Als je zzp’er bent, kun je direct online afsluiten. Samen werken we aan jouw bedrijfszekerheid.

Deel dit bericht