Ga naar inhoud

23 september 2021Ondernemen

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: wat verandert er voor jou?

Vanaf 1 januari 2024 gaat de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) stapsgewijs in.Per 1 januari 2024 geldt het publiekrechtelijke deel van de wet, zoals het inschakelen van een kwaliteitsborger, voor nieuwbouwprojecten en met ingang van 1 juli 2024 voor verbouw- en renovatiewerkzaamheden. Het privaatrechtelijke deel van de Wkb waarin de aansprakelijkheid en het opleverdossier is geregeld gaat wel voor alle bouwwerken gelden per 1 januari 2024.

De eerdere datum van 1 juli 2022 is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verschoven naar 1 januari 2024, omdat er meer tijd nodig was om proef te draaien met bedrijven. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we je naar dit filmpje en algemene informatie van bijvoorbeeld de Overheid en Bouwend Nederland

Doel: Kwaliteit van bouwprojecten staat voorop

Het belangrijkste doel van de Wkb is dat de kwaliteit van bouwprojecten verbetert en risico’s en faalkosten verminderen. De Wkb regelt dat je (net als nu) niet alleen goed werk levert, maar dat je dit ook kunt aantonen.

Een kwaliteitsborger houdt toezicht op de bouw

Hij neemt het huidige gemeentelijk bouwtoezicht over. Hij toetst aan het bouwbesluit en doet dit aan de hand van een ‘dossier bevoegd gezag’. Dit dossier noemt onder meer de bouwtechnische risico’s.

Bij oplevering verstrek je de opdrachtgever een ‘consumentendossier’

De inhoud van het consumentendossier is niet voorgeschreven, maar de eis is dat het bij oplevering volledig inzicht geeft in de nakoming van de overeenkomst.

De aannemer blijft ook na oplevering aansprakelijk

Dit is een verandering ten opzichte van het huidige systeem. Wanneer een tekortkoming kan worden toegerekend aan een ander, moet de aannemer dit bewijzen. Benieuwd wat voor gevolgen dit kan hebben voor jou als bouwondernemer? Lees dan ons blog over de juridische kant van de Wkb.

De verandering van de aansprakelijkheid met ingang van 1 januari 2024

Deze geldt voor alle bouwwerkenwaarvoor per die datum een aannemingsovereenkomst is gesloten.

De verandering van het toezicht gaat stapgewijs

Deze geldt voor:

  • vergunningplichtige bouwwerken; 
  • waarvoor op of na 1 januari 2024 de vergunning is aangevraagd;
  • die vallen in ‘gevolgklasse 1’ (tot en met 2024)

Na 2024 geldt de regeling van het toezicht ook voor de meer complexe bouwwerken.

Nu al is actie geboden!

Voor projecten die op of na 1 januari 2024 worden opgeleverd geldt namelijk dan al de verplichting tot het aanleveren van een consumentendossier (net als de verandering in de wettelijke waarschuwingsplicht).

Dit betekent dat voor de werken waarvan de oplevering (mogelijk) plaatsvindt op of na 1 januari 2024, nu al het consumentendossier moet worden gevuld met alle voor de oplevering relevante informatie.

Je bedrijfsverzekeringen checken?

Meer informatie over de Wkb vind je op de site van de Rijksoverheid. Of lees ons blog over Wkb en bedrijfsverzekeringen. Wil je eens met een specialist om tafel om te bepalen of je bedrijfsverzekeringen nog toereikend zijn? Maak dan een afspraak met een adviseur. Als je zzp’er bent, kun je direct online afsluiten. Samen werken we aan jouw bedrijfszekerheid.

Deel dit bericht