Ga naar inhoud

27 maart 2023Ondernemen

Brandpreventie is een doorlopend proces

Brandpreventie is meer dan eenmalig een paar maatregelen treffen. Er is steeds een vinger aan de pols nodig om te kijken wat er beter kan. Jouw bedrijf is een stuk brandveiliger als bijvoorbeeld brandblussers en elektra altijd in orde zijn. Laat controles en advies daarom onderdeel zijn van je preventiebeleid.

Preventie staat van oudsher hoog in het vaandel bij Univé. Wij willen daarom niet pas ná een brand controleren of het getroffen bedrijf aan alle wettelijke eisen en verzekeringsvoorwaarden voldeed. Om die reden bezoekt een Univé risicodeskundige als Kees Ouwehand eens in de zoveel jaar jouw bedrijf voor een gesprek over preventie. Samen met hem loop je door het bedrijfspand om te kijken waar de risico’s zitten. 

Blik op de brandblussers

Zo moeten in ieder bedrijfspand verplicht brandblussers aanwezig zijn. Maar welke brandblusser moet je hebben en welk blusmiddel? Dat hangt af van de werkomgeving en wat daar aan goederen en stoffen te vinden is. Het brandgevaar is in een frituurzaak heel anders dan in een kantoor. En brand in een garage vraagt om een ander blusmiddel dan brand in een winkel. Even een brandblusser halen bij de bouwmarkt is daarom niet verstandig. Om zeker te weten dat jij aan de wettelijke regels voldoet, kun je het beste deskundigen inschakelen voor advies en installatie. 

Kees kijkt trouwens niet alleen óf er brandblussers hangen. “Ik ben graag wat kritischer. Want hangen ze op de juiste plek? Zijn ze binnen handbereik of liggen er spullen in de weg? Weten genoeg mensen in het bedrijf hoe ze die brandblusser moeten bedienen? En we controleren ook of ze wel jaarlijks onderhouden zijn door een REOB erkend bedrijf.”

Stof = explosiegevaar

In sommige bedrijven wordt met brandgevaarlijke stoffen gewerkt zoals chemische substanties of oplosmiddelen. Daar is de alertheid op brand vaak groot. Maar er is ook explosiegevaar op werkplekken waar veel stof te vinden is. Denk aan houtstof in een zagerij, of melkpoeder en meelstof in een bakkerij. “In dit soort bedrijven zijn ondernemers zich niet altijd bewust van het risico”, zegt Kees. “Ik wijs ze erop dat ze zich moeten houden aan ATEX-richtlijnen. Installaties moeten op explosiegevoelige plekken op de juiste manier worden aangelegd, geïnspecteerd en onderhouden. En medewerkers moeten opgeleid worden zodat ze veilig kunnen werken. Dat komt voor sommige ondernemers als een verrassing.”

Keuring van elektra

Nogal wat branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Kees heeft daarom ook speciaal oog voor de elektra. Die moet eens in de vijf jaar gekeurd worden en bij bepaalde bedrijven zoals de horeca, de intensieve veehouderij en bedrijven in hout- en metaalbewerking eens in de drie jaar. “We werken samen met gecertificeerde inspectiebedrijven die het elektrisch materieel beoordelen op het brandrisico. Denk aan apparatuur en toestellen die zijn aangesloten op elektrische installaties, van pc’s tot kassa’s en van alarminstallatie tot koffiezetapparaat. Als het niet veilig is, moet er herstel plaatsvinden en wij willen dan weer het bewijs zien dat dat herstel heeft plaatsgevonden.”

Het is altijd goed om contact te zoeken met je Univé-adviseur over elektrakeuringen. Of laat je ontzorgen met de dienst Ondernemen zonder zorgen, van Univé. Als je een abonnement afsluit, kun je erop rekenen dat de keuringen tijdig worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Univé regelt alles voor je. Meer informatie kun je vinden op onze website of plan een afspraak met je Univé-adviseur. Hij helpt je graag.

Momenteel zijn er bedrijven die je actief benaderen met een interessant aanbod voor elektrakeuringen. Maar check eerst bij Univé wat je nodig hebt, voordat je ergens akkoord op geeft. Zo voorkom je onnodige kosten.   

Brandrisico’s aanpakken

Je hoeft niet te wachten op de komst van een Univé risicodeskundige om werk te maken van brandpreventie. Je kunt bijvoorbeeld een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen waarmee je de risico’s in jouw bedrijf in kaart brengt en aangeeft welke maatregelen jij gaat treffen. Zo’n RI&E is in feite verplicht als je personeel in dienst hebt. Dat jij de brandpreventie op orde hebt, is ook belangrijk met het oog op eventuele schadeclaims. Kees: “Als bij een controle blijkt dat een en ander niet in orde is, gaan we echt niet meteen de dekking aanpassen of het eigen risico verhogen. We zijn geen politie, maar zoeken juist de samenwerking. Als een bedrijf onze adviezen opvolgt, is er niets aan de hand. Alleen als de brandrisico’s stelselmatig niet worden aangepakt, kunnen we met sancties komen.” 
Jouw medewerkers moeten altijd veilig kunnen werken. Ga daarom na voor welke arbeidsmiddelen je een onderhoudsplicht en keuringsplicht hebt. 

Oplettendheid blijft nodig

Ben je als bedrijf ooit klaar met brandpreventie? “Nee”, zegt Kees. “Je moet blijven controleren en bovendien veranderen risico’s. In steeds meer bedrijven vind je tegenwoordig bijvoorbeeld oplaadbare lithium batterijen of accu’s die gebruikt worden voor uiteenlopende apparatuur en voertuigen. Die batterijen hebben ook een brandrisico. En daar moeten dan weer maatregelen voor getroffen worden.”

Ga in gesprek met je Univé-adviseur 

Risico’s verschillen van bedrijf tot bedrijf. Maar elk bedrijf heeft een brandrisico. De impact van een grote brand is enorm. Niet alleen raken het pand en de inventaris beschadigd, je bedrijf kan ook stil komen te liggen waardoor je omzet verliest. Erger nog: mensen in je bedrijf kunnen door brand letsel oplopen of overlijden. Zet brandpreventie daarom altijd op één. Omdat preventie een van de pijlers van Univé is, kun je voor een gesprek over het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen terecht bij je Univé-adviseur. Hij bekijkt dan bovendien samen met jou hoe je brandverzekering eruit moet zien en adviseert je over een dekking die past bij jouw risico’s.

Deel dit bericht