Ga naar inhoud

Wat is niet verzekerd met het uitlooprisico?

Het uitlooprisico geldt niet voor de dekkingen Werknemersschade en Constructie All Risk (CAR).

Werknemersschade en uitlooprisico

Heb je de dekking Werknemersschade op je AVB afgesloten en beëindig je de verzekering? Schades die binnen twee maanden na afloop van de verzekering gemeld worden, zijn nog verzekerd. Voorwaarde is wel dat de schade is veroorzaakt tijdens de looptijd van de verzekering.

CAR en uitlooprisico

Ook voor de combinatie van de dekkingen Constructie All Risk (CAR) en Uitloop gelden andere voorwaarden.

Als je schade ontdekt nadat de bouw- of montageperiode of onderhoudsperiode is afgelopen, dan is schade aan spullen of zaken in een aantal gevallen standaard verzekerd met de CAR-dekking. Daar zitten de volgende voorwaarden aan:

  • Je meldt de schade aan Univé binnen 12 maanden nadat de bouw- of montageperiode of onderhoudsperiode is afgelopen.
  • Je kunt bewijzen dat de schade ontstaan is tijdens de bouw- of montageperiode of onderhoudsperiode.
  • De schade heeft te maken met de uitvoering van het werk.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?