Ga naar inhoud

Voor welke bedrag moet ik me verzekeren?

Het verzekerd bedrag op je Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van de grootte van je vereniging. Hierbij spelen een aantal zaken een rol, zoals de hoogte van het balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die je aangaat en het aantal aangesloten leden.

Je kunt hiervan uitgaan: is het balanstotaal kleiner dan € 1.000.000, dan is een verzekerd bedrag van € 100.000 voldoende. Bij een balanstotaal boven de € 1.000.000 zal een limiet van € 500.000 voldoende zijn. Het is verstandig hierover advies te vragen aan jouw adviseur.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?