Ga naar inhoud

Wat is er veranderd op verzekeringsgebied?

Vanaf 1 januari 2018 staat er een maximale vergoeding het vervangen van asbesthoudende dakbedekking bij schade, in de voorwaardengebouwenverzekering. Deze maximale vergoeding per vierkante meter daalt jaarlijks. Vanaf 2024 krijgt u geen vergoeding meer voor het vervangen van asbesthoudende dakbedekking bij schade. Voor de milieuschadeverzekering (MSV) is er juist een korting als er geen asbestdaken aanwezig zijn. Deze korting is in 2018 verder verlaagd. Ook in de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is er een wijziging. De gevolgschade is door asbestdaken niet verzekerd.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?