Ga naar inhoud

Asbestdak, wat betekent dit voor u?

Asbestdaken vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom wilde de regering vanaf 2025 asbestdaken gaan verbieden. Dit verbod gaat voorlopig niet door. Wat betekent dit voor u?

Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. 

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden. Kijk hiervoor op deze website van de Rijksoverheid. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.

Bent u een zakelijke klant van Univé?

Bekijk de informatie over Duurzame Zekerheid, in de meeste gevallen kunnen we uw asbestdak kosteloos vervangen.

Heeft u een gebouwenverzekering?

Er is een afwijkende schaderegeling voor schade aan asbestdakbedekking in de gebouwenverzekering.

Zijn de dakplaten van asbest beschadigd door een gedekte schade?

Dan vergoeden wij voor het vervangen van de beschadigde dakplaten € 3 per m2 (2023), en de opruimingskosten tot een maximum van het bedrag dat op uw polis staat.

Is de grond of het water vervuild met asbest door een gedekte schade en is sanering nodig?

Deze saneringskosten zijn niet verzekerd op uw gebouwenverzekering. Deze kosten zijn wel verzekerd onder de Milieuschadeverzekering.

Dekking opruimen asbest na schade verandert niet

De dekking voor het opruimen van asbest na een gedekte schade verandert niet. Het verlaagde bedrag geldt alleen voor de vervanging van de asbestdakbedekking die in contact staat met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen wordt wel gewoon vergoed. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Het gaat dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Heeft u een woonverzekering?

In de woonverzekering voor particuliere klanten verandert er niets. 

Bij een gedekte schade vergoeden we de schade aan het asbestdak, minus een eventueel eigen risico, plus de opruimingskosten, tot een maximum van € 100.000.

Is de grond of het water vervuild met asbest door een gedekte schade en is sanering nodig?

Dan geldt voor sanering dat deze kosten verzekerd zijn tot een maximum van € 100.000 (samen met de opruimingskosten). De sanering geldt alleen voor het eigen perceel en de aangrenzende percelen.

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)?

Aansprakelijkheid door of in verband met asbestdaken valt niet (meer) onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering (AVP).

Meer informatie over asbest

Meer informatie over het onderwerp asbest vindt u hier: