Ga naar inhoud

Asbestdak, wat betekent dit voor u?

Asbestdaken vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom was de regering ook voornemens om vanaf 2025 asbestdaken te verbieden. Dit verbod gaat voorlopig niet door. Wat betekent dit voor u?

Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. 

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal 35 m² asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen onder strikte voorwaarden. Kijk hiervoor op deze website van de Rijksoverheid. In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.

Heeft u een gebouwenverzekering?

Univé vindt het belangrijk dat u goed verzekerd blijft en dat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan bij schade. Wel geldt een afwijkende schaderegeling voor schade aan asbestdakbedekking in de gebouwenverzekering

Zijn de dakplaten van asbest beschadigd door een gedekte schade? Dan vergoeden wij voor het vervangen van de beschadigde dakplaten in 2022 € 6,- per m2 en de opruimingskosten tot een maximum van het bedrag dat op uw polis is vermeld.

Is de grond of het water vervuild door asbest na gedekte schade en moet er gesaneerd worden?

Dan zijn deze saneringskosten in het geheel niet verzekerd op uw gebouwenverzekering. Deze kosten zijn wel verzekerd onder de Milieuschadeverzekering.

Uw dekking(en) voor het opruimen van asbest na een gedekte schade verandert niet. Zoals hierboven vermeld  geldt het verlaagde bedrag alleen voor de vervanging van de asbestdakbedekking die in contact staat met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen wordt wel gewoon vergoed. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. Het gaat dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Heeft u een (particuliere) woonverzekering?

In de woonverzekering (voor particuliere klanten) verandert er niets. 

Bij een gedekte schade vergoeden we de schade minus een eventueel eigen risico aan het asbestdak en de opruimingskosten tot een maximum van € 100.000.

Is de grond of het water vervuild door asbest na gedekte schade en moet er gesaneerd worden? Dan geldt voor sanering dat deze kosten verzekerd zijn tot een maximum van € 100.000 (samen met de opruimingskosten). De sanering geldt alleen voor het eigen perceel en de aangrenzende percelen.

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)?

Aansprakelijkheid door of in verband met asbestdaken valt niet (meer) onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering (AVP).

Veelgestelde vragen

U kunt hier de antwoorden op veelgestelde vragen lezen.

Handige links

Meer informatie over het onderwerp asbest vindt u hier: