Ga naar inhoud

Ontvang ik ook een uitkering bij zwangerschaps-/bevallingsverlof?

Ja. Vang een inkomensverlies tijdens je zwangerschap op met de AOV van Univé, als aanvulling op je ZEZ-uitkering bij UWV. Daarmee krijg je een aanvullende zwangerschapsuitkering. Univé keert deze uit, als je de verzekering hebt afgesloten vóórdat je zwanger werd. Je ontvangt dan maximaal 18 weken een uitkering (in ieder geval acht weken voor én na je bevalling), min de door jou gekozen eigenrisicotermijn. 

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?