Ga naar inhoud

Is een Broodfonds financieel gezien een alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Voor veel ondernemers is een Broodfonds geen alternatief voor een AOV. Dit komt door het tijdelijke karakter ervan: u krijgt maximaal 2 jaar een bedrag van maximaal € 2.500 per maand. De financiële verschillen lopen snel op langdurige arbeidsongeschiktheid. Een rekenvoorbeeld:

Daniëlle, een 32-jarige accountant, heeft met een AOV een jaarinkomen van € 40.000 verzekerd en een eindleeftijd van 67 jaar afgesproken (pensioenleeftijd). Daniëlle is volledig arbeidsongeschikt verklaard en ontvangt daarom in totaal tot haar pensioen: 35 x € 40.000 = € 1.400.000 bruto. Dat is ongeveer € 840.000 netto.

Ter vergelijking: de maximale uitkering van een Broodfonds is € 2.500 per maand. Na twee jaar is dan een bedrag van € 60.000 netto.

Een Broodfonds kan de eerste twee jaar een alternatief zijn voor een AOV, mits uw inkomen niet hoger is dan € 2.500 en/of u heeft andere manieren om het inkomensverlies op te vangen. Bijvoorbeeld met spaargeld of het inkomen van uw partner.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?