Ga naar inhoud

Wat is de eindleeftijd binnen je AOV?

Tot deze leeftijd loopt de verzekering. De eindleeftijd is afhankelijk van jouw beroep 55 jaar, 60 jaar of de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt. 

Tot welke eindleeftijd ben je verzekerd? 

Standaard verzekeren we tot de AOW-leeftijd. Bij sommige beroepen zoals fysiek zwaardere beroepen ligt de eindleeftijd lager in verband met het hogere risico op arbeidsongeschiktheid. 

Tot wanneer loopt de uitkering door? 

Naast de AOW-leeftijd kun je kiezen voor een uitkeringsduur van 2 jaar of 5 jaar. Het is een keuzemogelijkheid binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je bepaalt namelijk zelf tot wanneer je wilt dat de uitkering doorloopt. 

De uitkering stopt als je volgens je polis weer arbeidsgeschikt bent, en dus minder arbeidsongeschikt bent dan de gekozen uitkeringsdrempel. Of als je de verzekerde eindleeftijd hebt bereikt.

Bekijk alle voorwaarden

Alles over de AOV en de keuzemogelijkheden