Ga naar inhoud

Wat is indexering van het verzekerde inkomen?

Je verzekering kent een indexering. Dat betekent dat wij het verzekerde inkomen, of alleen de uitkering tijdens de looptijd van de verzekering jaarlijks verhogen. 

Dit is een keuzemogelijkheid binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering: je kiest zelf of je wilt dat alleen je uitkering, of ook het verzekerde inkomen ieder jaar wordt verhoogd. 

Twee varianten van indexatie: 

  • Indexering van het verzekerde inkomen en de uitkering. Het verzekerde inkomen wordt ieder jaar bij het ingaan van de nieuwe verzekeringsperiode verhoogd. Het maakt daarbij niet uit of je arbeidsongeschikt bent of niet.

  • Je kunt ook kiezen voor indexering van alleen de uitkering

Hoe wordt het indexpercentage bepaald? 

Wij gebruiken hiervoor het CBS-indexcijfer cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen. Dit indexcijfer wordt jaarlijks vastgesteld door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).  

Elk jaar vergelijken we het indexcijfer van de maand oktober met het indexcijfer van de maand oktober van het jaar daarvoor. Het verschil drukken we uit in een percentage. Met dit percentage wordt het verzekerde inkomen en/of de uitkering bij het ingaan van de nieuwe verzekeringsperiode verhoogd.  

Wij verhogen het verzekerde inkomen en/of de uitkering met maximaal 4% per jaar. Is het loonindexpercentage negatief? Dan verlagen wij de verzekerde bedragen en/of de uitkering niet.

Bekijk alle voorwaarden

Alles over de AOV en de keuzemogelijkheden