Ga naar inhoud

Wat is het verzekerde inkomen?

Dit is het bedrag op basis waarvan we je uitkering vaststellen. We verzekeren maximaal 90% van het inkomen dat je gemiddeld in de afgelopen 3 kalenderjaren hebt verdiend. 

Dit is een keuzemogelijkheid binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Je bepaalt zelf welk deel van je inkomen je wilt verzekeren. Het verzekerde inkomen moet wel altijd minimaal € 4.000 en maximaal € 75.000 zijn. 

Wat wordt gezien als inkomen? 

Dat verschilt voor DGA's, ondernemers en beoefenaars van zelfstandige beroepen.

Ondernemers en beoefenaars van zelfstandig beroepen

Voor de ondernemer en de beoefenaar van een zelfstandig beroep is inkomen:  

  • de winst of jouw winstaandeel zoals blijkt uit de jaarrekening.  

Dit is de winst vóór belasting en toepassing van de faciliteiten, plus de fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.    

Directeur-grootaandeelhouders (DGA's)

Voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) is inkomen:  

  • het bruto jaarloon van de DGA, inclusief vakantietoeslag, gratificaties en tantièmes; plus 

  • het aandeel van de DGA in de belastbare winst (of het verlies) van de BV en de werkmaatschappijen zoals die blijken uit de jaarrekening; plus 

  • het aandeel van de DGA in de fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.  

Een rekenvoorbeeld 

Stel dat je de afgelopen drie jaren het volgende bruto jaarinkomen hebt: 

Jaar 1: € 30.000  

Jaar 2: € 33.000  

Jaar 3: € 32.000 +

__________________

Totaal € 95.000 / 3 jaar = € 31.667 gemiddeld inkomen. 

90% van € 31.667 = € 28.500. Dit is het inkomen dat je maximaal kunt verzekeren.

Bekijk alle voorwaarden

Alles over de AOV en de keuzemogelijkheden