Ga naar inhoud

Wat is indexering van de uitkering?

Je verzekering kent een indexering, wat betekent dat wij alleen de uitkering of ook het verzekerde inkomen tijdens de looptijd van de verzekering jaarlijks verhogen. 

Dat betreft een keuzemogelijkheid binnen de arbeidsongeschiktheidsverzekering: je kiest zelf of je wilt dat alleen je uitkering, of ook het verzekerde inkomen ieder jaar wordt verhoogd. 

Indexering van de uitkering: 

  • De uitkering wordt ieder jaar bij het ingaan van de nieuwe verzekeringsperiode verhoogd.  

  • Eén jaar nadat je arbeidsongeschikt bent geworden, gaat de verhoging voor het eerst in.  

  • Wij verhogen alleen de uitkering die je krijgt. Het verzekerde inkomen op je polis verandert niet. 

Je kunt ook kiezen voor indexering van het verzekerde inkomen en de uitkering

Hoe wordt het indexpercentage bepaald? 

Wij gebruiken hiervoor het CBS-indexcijfer cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen. Dit indexcijfer wordt jaarlijks vastgesteld door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).  

Ieder jaar vergelijken we het indexcijfer met dat van het jaar ervoor. Het verschil drukken we uit in een percentage. Met dit percentage wordt het verzekerde inkomen en/of de uitkering verhoogd.  

Wij verhogen het verzekerde inkomen en/of de uitkering met maximaal 4% per jaar. Is het loonindexpercentage negatief? Dan verlagen wij de verzekerde bedragen en/of de uitkering niet.

Bekijk alle voorwaarden

Alles over de AOV en de keuzemogelijkheden