Ga naar inhoud

Hoe zeg ik mijn verzekering op?

Heeft u een verzekering aangevraagd? Dan heeft u 14 dagen bedenktijd als u de polis van de verzekering heeft ontvangen. Binnen die periode heeft u het recht om de verzekering te ontbinden zonder boete of reden. U krijgt van ons een bevestiging. U betaalt geen premie. U kunt alleen gebruikmaken van de bedenktijd als u zich niet gemeld heeft voor een uitkering. U kunt zich dan ook niet meer melden voor een uitkering.

U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Dit is de eerste verzekeringsperiode. Wij verlengen de verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. Na de eerste verzekeringsperiode kunt u de verzekering op elk gewenst moment opzeggen. U heeft 1 maand opzegtermijn: de verzekering stopt niet eerder dan 1 maand na de datum waarop wij uw opzegging ontvangen. U krijgt van ons een bevestiging van uw opzegging van de verzekering. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?