Ga naar inhoud

Hoe werkt de uitkering als ik voor minimaal 45% mijn werk niet meer kan doen?

Als u voor minimaal 45% uw werk niet meer kunt doen, ontvangt u een uitkering. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het gezamenlijk vastgestelde percentage dat u uw werk niet meer kunt doen. Bekijk de praktijkvoorbeelden op deze pagina. U ontvangt de uitkering vanaf de tweede ziektemaand, de eerste maand is voor eigen risico. Op het bedrag dat u als uitkering op uw rekening ontvangt, hebben we loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet ingehouden. De uitkering stopt als u weer beter bent of als u de maximale uitkeringsperiode van twee jaar heeft bereikt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?