ZZP Flexibele inkomensverzekering

ZZP Flexibele inkomensverzekering

Al voor € 25,- verzekerd bij ziekte en ongevallen.

Bereken nu uw premie

Wat zijn de kenmerken?

Als zzp’er bent u zelf verantwoordelijk voor het draaiende houden van uw bedrijf. Ook in geval van ziekte of ongeval. De Univé flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers bij ziekte en ongevallen biedt uitkomst. Hieronder leest u een aantal belangrijke kenmerken van deze verzekering.

Wat zijn de kenmerken?

 • Voor zzp'ers van 18-45 jaar die minimaal 1 jaar zelfstandig ondernemen
 • U bepaalt zelf uw premie en kunt deze maandelijks aanpassen
 • U ontvangt een uitkering:
  • als u voor meer dan 45% uw werk niet meer kunt doen
  • vanaf de 2e ziekte maand, de 1e maand is voor eigen risico
  • voor de duur van in totaal maximaal 2 jaar
 • Inclusief hulp bij re-integratie en preventie

Wilt u precies weten waar u met deze verzekering aan toe bent?

Raadpleeg de polisvoorwaarden en bekijk de Verzekeringskaart.

 

Wist u dat…

93%

van de mensen die door ziekte of een ongeval hun beroep tijdelijk niet kunnen uitvoeren, binnen twee jaar weer aan het werk is?

"Voor een redelijk bedrag per maand ben ik verzekerd voor mijn vaste lasten."

Adelle van Lingen

Freelance copywriter

Waarvoor ben ik precies verzekerd?

In onderstaand schema ziet u de belangrijkste zaken die de verzekering wel en niet vergoedt. Benieuwd naar het totale overzicht? Lees dan onze polisvoorwaarden.

Wel verzekerd

 • ongeval op het werk en in privétijd
 • ziekte en psychische klachten (zoals burn-out)
 • sportongeval of blessure
 • kosten voor preventiediensten om arbeidsongeschikheid te voorkomen
 • kosten voor re-integratiediensten die u helpen uw werk weer te hervatten

Sluit direct af

Niet verzekerd

 • zwangerschapsverlof (dit wordt vergoed vanuit een wettelijke regeling)
 • ziektes of blessures als gevolg van het beoefenen van risicovolle sporten of activiteiten zoals klimsporten, parachutespringen en bungeejumpen

Hoe gaat het als ik ziek word?

Ziek melden

meldt zich bij ons ziek als u uw werk niet of slechts gedeeltelijk kunt uitvoeren.

Vaststellen percentage

De gevolgen van uw ziekte of ongeval worden altijd in relatie tot uw beroep bekeken. We bepalen samen – eventueel met hulp van onafhankelijke, externe medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. Niet eens met het vastgestelde percentage? U kunt op onze kosten een second opinion aanvragen.

Vaststellen uitkering

Het percentage voor hoeveel u uw werk niet meer kunt doen bepaalt de hoogte van uw uitkering. We maken in deze stap ook afspraken over de duur van de uitkering en over het moment waarop we uw ziektepercentage opnieuw gaan bespreken.

Ontvangst uitkering

Vanaf de tweede maand na ziekmelding ontvangt u een uitkering als u uw werk voor meer dan 45% niet meer kunt doen. De eerste maand is voor uw eigen risico. De uitkering stopt als u volledig beter bent of als u de maximale uitkeringsperiode van in totaal twee jaar heeft bereikt.

Hoeveel geld krijg ik als ik ziek word?

Thom (31), studiofotograaf

30% ziek, wat dan?

Thom is studiofotograaf en heeft bij het afsluiten van zijn flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers gekozen voor een maandpremie van € 50 met een bijbehorend verzekerd bedrag van € 675 per maand. Hij krijgt voor het eerst een astma-aanval waardoor hij een inhalator moet gaan gebruiken. Met deze medicatie kan Thom zijn werk gedeeltelijk blijven uitvoeren. Op basis van informatie van onze medische adviseur en eventuele andere deskundigen, stellen we vast dat hij zijn werk voor 30% niet meer kan doen. Om voor een uitkering via de verzekering in aanmerking te komen, moet u voor meer dan 45% uw werk niet meer kunnen uitvoeren. In dit voorbeeld krijgt Thom dus geen uitkering.

Jeffrey (38), handelaar

70% ziek, wat dan?

Jeffrey is handelaar in plastic producten en heeft bij het afsluiten van zijn flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers gekozen voor een maandpremie van € 75 met een bijbehorend verzekerd bedrag van € 1.000 per maand. Jeffrey krijgt acute reuma aan zijn handen. Hierdoor kan hij bijna geen computerwerk meer doen. Op basis van informatie van onze medische adviseur en eventuele andere deskundigen, stellen we vast dat hij zijn werk voor 70% niet meer kan doen. Bij dit percentage hoort een uitkering van 75% van het verzekerde bedrag. Na de eerste ziektemaand, deze is immers voor eigen risico, krijgt Jeffrey een uitkering van 75% van € 1.000 = € 750 bruto per maand. Het bedrag dat hij maandelijks op zijn rekening ontvangt, is lager. Op het brutobedrag van € 750 per maand houden we namelijk de wettelijk verplichte loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in.

Anna (22), schilder

100% ziek, wat dan?

Anna is schilder en heeft bij het afsluiten van haar flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers gekozen voor een maandpremie van € 25 met een bijbehorend verzekerd bedrag van € 350 per maand. Tijdens het volleyballen breekt ze haar been. Wij stellen vast, op basis van informatie van onze medisch adviseur en eventuele andere deskundigen, dat Anna de komende periode voor 100% haar werk niet meer kan doen. Na de eerste ziektemaand, deze is immers voor eigen risico, krijgt Anna een uitkering van € 350 bruto per maand. Het bedrag dat zij maandelijks op haar rekening ontvangt, is lager. Op het brutobedrag van € 350 per maand houden we namelijk de wettelijk verplichte loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet in.

Veelgestelde vragen Flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers

Wij helpen u graag verder met nuttige informatie. Hieronder vindt u de antwoorden op de vijf meest gestelde vragen over de Flexibele inkomensverzekering voor zzp'ers.

Alle veelgestelde vragen

Preventiediensten

Voorkomen is beter dan genezen. Ook als u uw werk nog gewoon kunt doen, kunt u daarom een preventief advies aanvragen bij een van onze arbeidsdeskundigen. Hij kijkt samen met u naar de risico’s in uw beroep en geeft adviezen hoe u deze risico’s kunt beperken of vermijden. Dat is waardevol, want klachten die ertoe leiden dat u uw werk niet meer kunt doen, zijn vaak met simpele aanpassingen te voorkomen.

Elke drie jaar ontvangt u van ons een preventiecheque. Die kunt u gebruiken voor een aantal diensten of vergoedingen, bijvoorbeeld voor een medische check-up. U kunt ook preventiecursussen volgen als deze een duidelijke relatie hebben met het voorkomen van ziekte en/of ongevallen.

Wilt u een preventief advies of een preventiecursus volgen, neem dan contact met ons op.

Ik ben ziek of heb een ongeval gehad. Wat nu?

Wat vervelend voor u. Als u hierdoor uw werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt doen, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. We zullen er alles aan doen om u snel en goed te helpen.

Ziekte en/of ongeval melden

Hoe helpen wij u?

Zo snel mogelijk na ontvangst van uw ziekte- of ongevalmelding neemt een van onze schadebehandelaars contact met u op om de gevolgen met u door te nemen. Vanaf dat moment is deze schadebehandelaar uw vaste contactpersoon. Hij verzamelt alle informatie en overlegt met u over de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Als het nodig is schakelt hij andere deskundigen in om uw situatie goed te kunnen beoordelen. Lees meer hierover in onze brochure ‘Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid zzp flexibele inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen’.

Hulp bij re-integratie

Als u ziek bent of een ongeval heeft gehad, wilt u zo snel mogelijk weer aan het werk. Onze arbeidsdeskundigen geven u daarvoor graag advies en helpen u bij uw re-integratie. De kosten van uw re-integratie worden geheel of gedeeltelijk vergoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken als:

 • aanpassingen aan de werkplek
 • scholing waardoor u ander werk kunt doen
 • bemiddeling naar ander werk

Contact opnemen

U wilt weten waar u aan begint als u de Univé zzp flexibele inkomensverzekering afsluit. Dat is logisch. Heeft u na het lezen van de informatie op deze site vragen die niet in het overzicht van veelgestelde vragen staan, laat het ons weten via 0592 349 649.