Documenten bij de woonverzekering

Op uw polisblad leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.
U vindt dit in Mijn Univé via 'Mijn verzekeringen' (als ‘polisblad’). Of in de Univé App via 'Mijn verzekeringen' op het tabblad 'Documenten' (als ‘pakketpolisblad’).

  1. Algemene voorwaarden
  2. Brochure Univé woonverzekeringen
  3. Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering (versie 3)
  4. Voorwaarden rechtsbijstandverzekering (versie 2)
  5. Voorwaarden Univé woonverzekering (versie 2)
  6. Voorwaarden Univé woonverzekering (versie 2)

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet gedekt door de woonverzekering? Bekijk de Verzekeringskaarten hieronder:

Inboedelverzekering Basis

Inboedelverzekering All Risk 

Opstalverzekering Basis

Opstalverzekering All Risk

Recreatiewoningverzekering

Kostbaarhedenverzekering