Ga naar inhoud

Documenten bij de woonverzekering

Op uw polisblad leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.
U vindt dit in Mijn Univé via 'Mijn verzekeringen' (als ‘polisblad’). Of in de Univé App via 'Mijn verzekeringen' op het tabblad 'Documenten' (als ‘pakketpolisblad’).

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet gedekt door de woonverzekering? Bekijk de Verzekeringskaarten hieronder: