Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de rechtsbijstandverzekering

U bent sowieso altijd in Nederland verzekerd. Afhankelijk van de (basis)dekking die u kiest bent u ook verzekerd voor schade en conflicten in het buitenland.

Basisdekking Verkeer & Voertuigen

Letselschade verhalen: dekking in de hele wereld
Conflict over een contract met een bedrijf: dekking in de Europese Unie
Overige conflicten: dekking in de landen op de groene kaart

Basisdekking Consument, Koop & Wonen

Schade door een onrechtmatige daad verhalen: dekking in de hele wereld
Conflict over contract met een bedrijf: dekking in de Europese Unie. Bij boeken of huren van een vakantieverblijf en conflicten met een hulpverlener geldt de dekking in heel Europa en landen aan de Middellandse Zee.
Conflict over woning: dekking in Nederland
Overige conflicten: dekking in Nederland

Aanvullende dekking Werk & Salaris

Dekking in alle landen van de Europese Unie.

Aanvullende dekking Familie, Relatie & Erfenis

Dekking in Nederland.

Aanvullende dekking Uitkeringen, Toeslagen & Pensioen

Dekking in alle landen van de Europese Unie.

Aanvullende dekking Belasting & Vermogen

Dekking in Nederland.

Aanvullende dekking Extra onroerende zaken

Dekking voor de adressen die op uw polis staan.

Meer weten over de rechtsbijstandverzekering of deze direct afsluiten? Bekijk de pagina Rechtsbijstandverzekering.

De rechtsbijstandverzekering is in principe gebaseerd op juridische hulp door de juristen van Univé Rechtshulp. Wilt u toch een externe deskundige inschakelen? Dan is het belangrijk dat u het conflict altijd eerst meldt bij Univé Rechtshulp.

Soms mag u dan zelf een externe deskundige kiezen. Bijvoorbeeld als de  jurist aangeeft dat er een procedure gestart moet worden, of wanneer u gedagvaard wordt.

Een verzekerd conflict wordt door Univé Rechtshulp in behandeling genomen. Univé Rechtshulp is een onafhankelijke stichting waar 200 juristen alleen voor Univé-verzekerden werken. Lees meer over hulp bij een conflict.

Behalve voor echtscheidingsmediation heeft Univé bij de rechtsbijstandverzekering geen wachttijd, dus u bent direct verzekerd. Echtscheidingsmediation valt onder de aanvullende dekking Familie, Relatie & Erfenis. Daarbij moeten zowel de samenlevingsvorm als deze verzekering minimaal drie jaar lopen.

Als u een jurist van Univé Rechtshulp inschakelt, dan heeft u geen eigen risico. Moet u voor het conflict naar de rechter? En kiest u dan zelf een externe deskundige of advocaat? Dan heeft u een eigen risico van € 250,-. 

Wel is er sprake van een zogenaamd minimaal belang. Dit betekent dat een schade lager € 100,- niet in behandeling wordt genomen. De rechtshulpverlener kan u in zo’n geval wel advies geven. Het minimaal belang is overigens niet van toepassing bij strafzaken en echtscheidingsmediaton.

Meer informatie over de rechtsbijstandverzekering.

Heeft u uw probleem nog niet gemeld?

Bij spoed kunt u bellen: 0592 382 501. Eén van onze rechtshulpverleners bespreekt dan met u hoe Univé Rechtshulp uw zaak zo snel mogelijk in behandeling kan nemen. Schakel niet zelf een advocaat in. Daarmee verspeelt u uw recht op juridische bijstand. 

Als het u zelf niet lukt uw probleem op te lossen, kunt u uw probleem het beste zo snel mogelijk bij Univé Rechtshulp melden.
Een voorbeeld. Als u het niet eens bent met de hoogte van een nota, is het verstandig dat u zelf eerst contact opneemt met degene die u de nota heeft gezonden. Heeft dit geen bevredigend resultaat en wilt u juridische hulp? Dan kunt u de zaak bij voorkeur direct daarna bij ons melden.

De kosten van een rechtsbijstandverzekering zijn afhankelijk van de door u gekozen dekking(en) en gezinssituatie. Bent u alleenstaand? Dan betaalt u namelijk minder premie, dan wanneer u een gezin met vier personen wilt verzekeren.  

Maar krijgt u te maken met een juridisch conflict? Dan bent u met een rechtsbijstandverzekering goedkoper uit, dan wanneer u zelf een advocaat moet inschakelen.  Het uurloon van een advocaat is namelijk in veel gevallen duurder dan de jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering.

U bent als particulier direct verzekerd voor conflicten die ontstaan na de ingangsdatum van uw rechtsbijstandverzekering (geen wachttijd, met uitzondering van echtscheidingsmediation). Maar bestaande conflicten of conflicten die u bij het afsluiten van de verzekering kunt voorzien, zijn niet verzekerd. Om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen moet de schade minimaal € 100,- bedragen (geldt niet voor schade in het verkeer). De details leest u in de polisvoorwaarden.

Met deze rechtsbijstandverzekering bent u niet verzekerd voor (klein)zakelijke activiteiten. 

Heeft u een arbeidsconflict, maar geen rechtsbijstandverzekering of niet de juiste dekking op uw rechtsbijstandverzekering van Univé? Dan kunt u direct juridische hulp ontvangen tegen een vast bedrag met Rechtshulp on Demand.

Het Juridisch Advies Centrum van Univé Rechtshulp kan u altijd van advies voorzien, ook als u niet verzekerd bent voor rechtsbijstand. Heeft u meer dan advies nodig? Ook dan kunnen we u vaak helpen*. In dat geval betaalt u ons voor onze hulp.
U kiest zelf op welke manier Univé Rechtshulp u helpt. Misschien heeft u wel voldoende aan een voorbeeldbrief. Of wilt u alleen uw vaststellingsovereenkomst laten controleren. Of heeft u liever dat Univé Rechtshulp voor u met uw werkgever onderhandelt? Ontdek meer over Rechtshulp on Demand.

* Op dit moment is dat alleen mogelijk als u een probleem heeft op of over uw werk (nog niet voor ambtenaren- en onderwijsrecht).

Bent u het niet eens met de voorgestelde juridische aanpak van uw zaak via uw particuliere rechtsbijstandverzekering? Of bent u het niet eens met de juridische beoordeling van de redelijke kansen?  Dan kunt u schriftelijk of via email een second opinion aanvragen bij Univé Rechtshulp. Wilt u meer informatie klik dan hier. Een second opinion wordt in onze voorwaarden de geschillenregeling genoemd.

Heeft u vragen over een huidig proces?

Bij spoed kunt u bellen: 0592 382 501. Eén van onze rechtshulpverleners bespreekt dan met u hoe Univé Rechtshulp uw zaak zo snel mogelijk in behandeling kan nemen. Schakel niet zelf een advocaat in. Daarmee verspeelt u uw recht op juridische bijstand. 

Een onafhankelijke expert stelt de schade aan uw voertuig vast, samen met uw schadehersteller of garage. Voor een expertise moet u uw voertuig naar uw schadehersteller brengen (of misschien staat uw voertuig daar al). Houd er rekening mee dat u uw voertuig daar een dag moet achterlaten. De expert maakt dan een rapport van de schade en de herstelkosten. 
Bent u het niet eens met de schadevaststelling, dan kan in sommige gevallen een contra-expertise geregeld worden. Daar moeten dan wel goede redenen voor zijn. Uw rechtshulpverlener bespreekt dat met u.

Het kan gebeuren dat Univé Rechtshulp vindt dat uw zaak weinig of geen (juridische) kans van slagen heeft. Dit betekent dat zij in zo’n geval de zaak niet verder behandelen. Dat is voor u niet leuk om te horen. Maar we willen ook geen valse hoop bij u wekken, want niemand zit te wachten op juridisch getouwtrek zonder uitzicht op het gewenste resultaat.
De rechtshulpverlener bespreekt dat met u. Het kan zijn dat u het daar niet mee eens bent en dat u ook kunt aangeven waarom u dat vindt. Als u en de rechtshulpverlener een verschillende mening houden, kan Univé Rechtshulp dat voorleggen aan een onafhankelijke derde partij.

Het is belangrijk dat u uw probleem zo spoedig mogelijk melden bij Univé Rechtshulp. Denkt u eraan alle relevante informatie aan te leveren?
Heeft u alleen een vraag over een probleem? Dan kunt u online terecht in de Univé Rechtwijzer of u kunt bellen met Univé Rechtshulp.

Dat hangt van uw vraag af. Vanzelfsprekend kunnen we u telefonisch adviseren. Maar soms moeten we bepaalde stukken bestuderen om een goed advies te kunnen geven. In dat geval hebben we een schriftelijke of digitale aanmelding nodig.

Ja, dat is meestal wel mogelijk. Maar niet altijd. Soms heeft Univé Rechtshulp meer informatie of documenten nodig om te beoordelen of uw probleem onder de dekking van uw verzekering valt. Dan moet u die informatie nog opsturen.

Het is belangrijk dat u alle relevante informatie aanlevert. Zo kunnen wij beoordelen of wij uw probleem kunnen behandelen. En of uw Univé-rechtsbijstandverzekering dekking biedt voor uw probleem. Pas als u voldoende informatie heeft aangeleverd om het probleem te kunnen beoordelen, start Univé Rechtshulp met de behandeling.
Natuurlijk kan het zo zijn dat u zelf niet alle informatie direct beschikbaar heeft. Soms heeft u dan bijvoorbeeld de hulp nodig van een expert die voor u de benodigde informatie aanlevert. Dit overleggen we met u als u uw probleem bij ons meldt.

Heeft u een vraag over uw zaak? Neem dan contact op met uw rechtshulpverlener. Diens gegevens vindt u in de brieven of e-mails die u van Univé Rechtshulp ontvangt. Als u uw rechtshulpverlener een vraag stelt, krijgt u zo snel mogelijk een reactie.
U kiest zelf de manier waarop u met Univé Rechtshulp contact heeft: telefonisch, per e-mail of via de post. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken in het kantoor van Univé Rechtshulp in Assen. En als Univé Rechtshulp uw zaak heeft overgedragen aan een externe rechtshulpverlener, kunt u daar terecht met uw vragen.

Gaat het om een expertise aan een ander voorwerp dan een voertuig, dan regelt uw rechtshulpverlener een expertise. Hij doet dat alleen als dat nodig is voor de behandeling van uw zaak. Bijvoorbeeld om aansprakelijkheid van een ander te bewijzen. 

Dat is erg verschillend. Het is vaak eerder een kwestie van maanden dan van weken. Het hangt namelijk af van een aantal zaken, zoals:

  • de soort zaak
  • het standpunt van de andere partij
  • of er meer of andere informatie nodig is. En of die informatie te verkrijgen is, bijvoorbeeld bij andere partijen of instanties.

Bovendien kan een procedure of rechtszaak soms lange tijd in beslag nemen.
Zaken op het gebied van letselschade, sociale zekerheid of geschillen met de overheid kunnen om die redenen soms jaren duren.

Zonder voldoende informatie over de feiten kan Univé Rechtshulp de behandeling nog niet starten. En vaak heeft Univé Rechtshulp meer informatie van u nodig om uw zaak goed te kunnen behandelen. U kunt immers precies vertellen wat er is gebeurd. Univé Rechtshulp heeft uw medewerking dus hard nodig. 
Soms moet u die informatie bij een ander (bijvoorbeeld een schade-expert) ophalen. Natuurlijk bespreekt de rechtshulpverlener dat dan met u. Kijk daarvoor ook in de polisvoorwaarden. En in bepaalde gevallen biedt hij aan dat Univé Rechtshulp dit in uw plaats kan doen, bijvoorbeeld als het gaat om medische informatie.

Nee, schakel niet zelf een advocaat in. U loopt dan het risico uw recht op juridische bijstand te verspelen. Want rechtshulp wordt verleend door juristen in dienst van Univé Rechtshulp.
Als er voor uw probleem een procedure of rechtszaak nodig is, kunt u kiezen door welke rechtshulpverlener u bijgestaan wilt worden. Uw rechtshulpverlener bespreekt dit dan met u.

Nee, schakel niet zelf een advocaat in. U loopt dan het risico dat u uw recht op juridische bijstand verspeelt. Want rechtshulp wordt in beginsel altijd verleend door juristen in dienst van Univé Rechtshulp.
Als blijkt dat er voor uw probleem een procedure of rechtszaak nodig is, kunt u kiezen door welke rechtshulpverlener u bijgestaan wilt worden. Uw rechtshulpverlener bespreekt dit dan met u.

Uw rechtshulpverlener van Univé Rechtshulp neemt binnen 24 uur contact met u op als we uw zaak in behandeling nemen.  Ook als uw verzoek om rechtshulp niet onder de dekking van de Univé rechtsbijstandverzekering valt, hoort u dat binnen 24 uur. Maar meldt u uw verzoek telefonisch, dan hoort u meestal direct of uw verzekering dekking biedt voor uw probleem.

Univé Rechtshulp doet zijn best u zo goed mogelijk te helpen. Maar bent u niet tevreden over de dienstverlening? Laat het Univé Rechtshulp dan weten. Zij proberen dan om samen met u tot een oplossing te komen.
Als dat niet lukt, kunt u een klacht indienen bij de directie van Univé Rechtshulp. Univé Rechtshulp heeft een klachtenbureau dat uw klacht beoordeelt. Kunt u zich niet in dat oordeel vinden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het onafhankelijke KiFiD

Uw andere klachten kunt u indienen via ons klachtenformulier of schriftelijk bij:

Coöperatie Univé U.A.
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 15
9400 AA Assen