Ga naar inhoud

Biedt de rechtsbijstandverzekering dekking voor mediation?

Sommige conflicten kunnen door een mediator worden opgelost. Wij regelen in overleg met u een mediator als geprobeerd wordt het conflict door mediation op te lossen en het conflict zich daarvoor leent. We schakelen nooit meer dan één mediator per conflict in. De mediator helpt bij het vinden van een oplossing waar iedereen het mee eens is.

Lukt dit? Dan zet de mediator de afspraken in een overeenkomst. Als partijen de overeenkomst ondertekenen, moeten ze zich houden aan de afspraken. Lukt dit niet? Dan bepalen we samen met u hoe we verder gaan.

Let op: echtscheidingsmediation is alleen gedekt als u de aanvullende dekking belasting en vermogen heeft afgesloten.

Meer weten over de rechtsbijstandverzekering van Univé?

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?