Ga naar inhoud

Wat wordt er niet verzekerd met de rechtsbijstandverzekering?

Je bent direct verzekerd voor conflicten die ontstaan na de ingangsdatum van je rechtsbijstandverzekering.

Maar je bent niet verzekerd voor rechtsbijstand als het gaat om:

  • Conflicten die je kon zien aankomen of die er al zijn op het moment dat je de verzekering afsluit.
  • Conflicten die zijn ontstaan doordat je de wet hebt overtreden.
  • Rechtshulp voor gebeurtenissen die niet onder de dekking van je verzekering vallen.
  • Een schadebedrag dat lager is dan € 100 (dit geldt niet voor schade in het verkeer).
  • Zakelijke activiteiten waaruit een juridisch conflict ontstaat. Daar heb je onze zakelijke rechtsbijstandverzekering voor.

In de polisvoorwaarden lees je waarvoor je wel of niet verzekerd bent met de rechtsbijstandverzekering.

Is je conflict niet verzekerd?

Dan kun je juridische hulp inschakelen voor een eenmalige vaste prijs met Rechtshulp on demand.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?