Ga naar inhoud

Wijzigingen zorgverzekering 2023

De basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen veranderen vanaf 1 januari 2023 op een aantal punten. U vindt hieronder per zorgverzekering de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Overgangsregeling Univé Zorg Vrij bij lopende behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of verpleging en verzorging

De Univé Zorg Vrij polis verandert in 2023 van een restitutieverzekering naar een combinatieverzekering. Vanaf 1 januari 2023 wordt bepaalde zorg alleen volledig vergoed als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijgt u maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Dit geldt voor:

  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Verpleging en verzorging

Alle overige zorg wordt ook in 2023 nog steeds volgens marktconform tarief vergoed.

Wordt mijn lopende behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener vergoed in 2023? 

Heeft u op dit moment een lopende behandeling bij een zorgverlener zonder contract en gaat deze behandeling door in 2023? Dan kunt u gebruikmaken van onze overgangsregeling. 

Wat is de overgangsregeling?

Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling vergoeden wij uw lopende behandeling in 2023 volledig. Ook als wij geen contract met uw zorgverlener hebben. Het kan wel zijn dat u eigen risico moet betalen.
Als u van ons in 2022 toestemming heeft gekregen voor zorg die 2023 geleverd wordt, dan vergoeden wij ook die zorg zoals afgesproken.

Wanneer kan ik gebruikmaken van deze overgangsregeling?

U kunt gebruikmaken van de overgangsregeling als u:

  • In 2022 een Univé Zorg Vrij polis bij Univé heeft en in 2023 via deze polis bij ons verzekerd blijft, én
  • Op dit moment in behandeling bent voor GGZ of verpleging en verzorging bij een zorgverlener zonder contract, waarvan de behandeling doorloopt door in 2023.

De overgangsregeling geldt ook voor zorg waarvoor u van ons al toestemming heeft gekregen in 2022, maar die pas in 2023 geleverd wordt.

Wat is een lopende behandeling?

Een lopende behandeling is een behandeling voor een aandoening die op dit moment al is gestart en doorloopt in 2023. U mag deze behandeling in 2023 afmaken bij uw zorgverlener. Heeft u het eigen risico van 2023 nog niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico. 

Wat gebeurt er na 2023?

De overgangsregeling is bedoeld voor behandelingen die gestart zijn in 2022 en die doorlopen in 2023. Of voor behandelingen waar u in 2022 van ons toestemming voor heeft gekregen die in 2023 geleverd worden. Zodat u de behandeling kunt afmaken bij uw huidige zorgverlener op basis van de afspraken uit 2022. Voor nieuwe behandelingen gelden de afspraken voor 2023.

Geldt de overdrachtsregeling ook voor een nieuwe behandeling?

Krijgt u een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening en start deze behandeling in 2023? Dan kunt u niet gebruikmaken van de overgangsregeling. U kunt nog wel bij uw zorgverlener blijven. Ook als we geen contract hebben met uw zorgverlener. In dat geval krijgt u voor GGZ en verpleging en verzorging maximaal 90% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief vergoed. Dit betekent dat u mogelijk een deel van de kosten zelf betaalt. Ook betaalt u mogelijk eigen risico.

Kan ik overstappen naar een gecontracteerde zorgverlener?

Als u nu in behandeling bent bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, kunt u overstappen naar een gecontracteerde zorgverlener. Dan krijgt u alle zorgkosten vergoed. U vindt onze gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker. Lukt het u niet om een geschikte zorgverlener in de buurt te vinden? Neem dan contact op met onze professionele zorgadviseurs. Zij geven u advies op maat en kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar een passende zorgverlener met een kortere wachtlijst. 

Vergoedingen

Heeft u een behandeling of hulpmiddel nodig? Dan is het fijn om te weten wat uw vergoeding daarvoor is. Kijk daarvoor in de Vergoedingzoeker.

Zorgzoeker: zoek een zorgverlener

U kunt altijd overal terecht voor huisartsenzorg en spoedeisende medische zorg.  Ook voor andere zorg bepaalt u altijd zelf naar welke zorgverlener u gaat. Maar wat u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekering en de zorgverlener die u kiest. In de Zorgzoeker vindt u met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Zorgcheck: vind uw ideale pakket

Wilt u weten of uw zorgpakket nog bij u past? Doe dan de ZorgCheck.

Vergoedingenoverzichten

Alle vergoedingen van de basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen vindt u in de onderstaande vergoedingenoverzichten. Per overzicht vindt u een beknopte weergave van de verzekeringsvoorwaarden.