Ga naar inhoud

Wordt er gekort op pensioenverzekeringen?

Pensioenverzekeringen zijn andere pensioenproducten dan de pensioenuitkeringen van een pensioenfonds. Bij pensioenfondsen kan er sprake zijn van kortingen op de uitkeringen. Als er bij een pensioenverzekering sprake is van een beleggingspensioen, zijn de beleggingen van invloed op de hoogte van de uitkeringen. Laat u daarbij goed adviseren en informeren door uw pensioenadviseur. Die kan u ook de verschillen tussen de pensioenverzekeringen en pensioenfondsen uitleggen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?