Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over het werknemerspensioen

Pensioenverzekeringen zijn andere pensioenproducten dan de pensioenuitkeringen van een pensioenfonds. Bij pensioenfondsen kan er sprake zijn van kortingen op de uitkeringen. Als er bij een pensioenverzekering sprake is van een beleggingspensioen, zijn de beleggingen van invloed op de hoogte van de uitkeringen. Laat u daarbij goed adviseren en informeren door uw pensioenadviseur. Die kan u ook de verschillen tussen de pensioenverzekeringen en pensioenfondsen uitleggen.

Inderdaad verandert de AOW-leeftijd. Ooit lag die op 65 jaar, maar deze is inmiddels aangepast naar 67 jaar in 2024. Als een personeelslid eerder wil stoppen met werken, zal die behoefte hebben aan aanvullend inkomen. Misschien kan de pensioenregeling die u voor hen wilt gaan regelen of de bestaande pensioenregeling waaraan zij deelnemen daarvoor zorgen. In een pensioenregeling voor uw personeel is het belangrijk rekening te houden met de mogelijkheid om eerder (of later) met pensioen te gaan. De pensioenadviseur zal dit met u bespreken.

Univé bemiddelt in producten van andere verzekeraars. Maar Univé heeft zelf geen eigen pensioenverzekeringsproducten om een pensioenoplossing voor uw personeel te realiseren. Een pensioenadvies bestaat uit een advies voor het pensioen van uw personeel (wat zijn de wensen, wat is er al gerealiseerd en wat kan er aanvullend nog geregeld worden) en anderzijds uit de bemiddeling. Dit laatste helpt u bij het afsluiten van een pensioenproduct bij een andere verzekeraar. Univé zal dan tussenpersoon zijn voor dit product.

Als een personeelslid komt te overlijden, wilt u dat de nabestaanden van dat personeelslid ook financieel worden verzorgd. Een nabestaandendekking in een pensioenregeling of een aanvullende ANW-hiaatdekking kunnen daarbij helpen. Laat u door uw pensioenadviseur adviseren over de mogelijkheden voor uw medewerkers.

Het is belangrijk te kijken naar de mogelijkheden van de lijfrenteverzekering en naar de verschillen ten opzichte van een pensioenregeling. Denk aan de nabestaandendekking en de mogelijkheden van een pensioenregeling bij arbeidsongeschiktheid. U kunt in een pensioenregeling daarmee rekening houden. De pensioenregeling kan een onderdeel zijn van uw arbeidsvoorwaarden en u als werkgever een goede positie op de arbeidsmarkt bieden. Een lijfrente is een regeling die uw personeelslid privé regelt. In de lijfrenteregelingen wordt er vaak alleen gespaard voor de oudedag.

Er is sprake van verschillende kosten. Ten eerste de nota voor het adviestraject; die zal door u als werkgever betaald worden. Ten tweede de premies voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en aanvullende dekking en de kosten van de pensioenregeling. Hierover kunt u afspreken dat uw personeel ook een deel van de premies betaalt. Sommige onderdelen komen altijd voor rekening van u als werkgever. En over andere onderdelen kunt u afzonderlijke afspraken maken. Alle afspraken moeten zwart-op-wit staan voordat de pensioenregeling kan worden geïmplementeerd. Uw pensioenadviseur zal dit met u bespreken.