Aanvullende mogelijkheden

Extra aanrijdingsschade

Voor schade die met uw werkmaterieel aan andere voertuigen en gebouwen van u wordt veroorzaakt:

  • dekking tot € 50.000, -
  • ook schade die u veroorzaakt aan voertuigen of gebouwen die u leent of huurt.

Eigen gebrek

Dekt schade en kosten aan uw werkmaterieel door materiaal-, constructie- of bedieningsfouten:

  • voor machines en werktuigen t/m 60 maanden oud met keuze voor 84 maanden
  • ook schade door een foute bediening en/of gebruik is verzekerd.

Schade aan ondergrondse zaken

Een aanvullende verzekering voor schade aan ondergrondse zaken zoals leidingen en kabels, bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden:

  • dekking tot € 1.000.000, -
  • met KLIC-melding maar € 750, - eigen risico.

Rechtsbijstand verkeer

Bij een conflict over uw werkmaterieel ontvangt u deskundige juridische hulp. Bijvoorbeeld bij geschillen over:

  • aansprakelijkheid bij een aanrijding
  • aankoop of onderhoud.

Inzittenden

Een uitgebreide verzekering voor de bestuurder en eventuele passagiers van uw werkmaterieel, ook als er geen aansprakelijke partij is:

  • schade aan spullen van de inzittenden
  • schade door letsel bij inzittenden.

Tracking- en tracingsysteem levert premiekorting op

Rust uw werkmaterieel uit met het tracking- en tracingsysteem van Allsetra. Dan krijgt u 20% premiekorting op de cascopremie van uw WA+(Beperkt casco) en All Risk dekking. Bovendien vervalt uw eigen risico bij diefstal.


Maak een afspraak