Ga naar inhoud

Wat zijn de taken van het bestuur van een VvE?

Formeel moet elke VvE een bestuur hebben. Het bestuur wordt benoemd tijdens de vergadering van eigenaren. Het is de taak van alle appartementseigenaren samen om ervoor te zorgen dat er altijd een bestuurder is aangewezen. Dit mag ook een externe partij zijn.

De taken van het bestuur zijn onder andere:

  • Het opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar.
  • Het organiseren, uitschrijven en notuleren van de vergadering. Toezien op het uitvoeren van de door de vergadering genomen besluiten.
  • Het opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar.
  • Het vaststellen van definitieve ledenbijdragen.
  • Het afsluiten van (verplichte) verzekeringen.
  • Het beheren van de middelen van de VvE en het plaatsen hiervan op een bankrekening ten name van de VvE.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?