Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over Verenigingen van Eigenaren (VvE)

De meest gestelde vragen over Verenigingen van Eigenaren (VvE)

De VvE moet voldoen aan een aantal verplichtingen, waaronder:

 • De VvE moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.
 • Er moet een bestuur of bestuurder zijn.
 • Er dient minimaal één ledenvergadering per jaar plaats te vinden.
 • De VvE moet beschikken over een reservefonds.
 • Er dient een begroting te zijn die voor het komende boekjaar is opgesteld.

Het is wettelijk verplicht om een VvE in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Niet inschrijven is een overtreding, waardoor de VvE een boete riskeert met een maximale hoogte van €19.500,-. Kijk voor meer informatie over de inschrijving op www.kvk.nl.

De VvE is aansprakelijk voor alle schade of letsel aan derden die veroorzaakt is door het gebouw. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door een storm of door achterstallig onderhoud of nalatigheid. De VvE, en daarmee alle eigenaren, is dan verantwoordelijk voor de schade aan de tegenpartij.

Naast aansprakelijkheid van het gebouw zijn de bestuurders ook aansprakelijk voor de bestuurshandelingen. Als deze handelingen niet goed worden uitgevoerd, kan het bestuur persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Als het bestuur dit risico niet verzekerd heeft dan kunnen fouten dus ernstige financiële gevolgen hebben voor hun privé vermogen.

Een groot deel van alle VvE's in Nederland is niet actief. Dit worden slapende of stille VvE’s genoemd. Een VvE wordt slapend of stil genoemd als er bijvoorbeeld geen jaarlijkse vergaderingen plaatsvinden of als er geen bestuurder is aangesteld. Ook is een VvE slapend als er geen geld voor onderhoud opzij wordt gezet. Collectief onderhoud helpt de kwaliteit van het pand te behouden en voorkomt dat de kwaliteit van de verschillende appartementen enorm gaat verschillen. Dit kan van invloed zijn op de waarde en het wooncomfort van het gebouw en de individuele appartementen. Daarom is het dus belangrijk dat uw VvE op orde is.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan binnen de VvE. Zo geeft de vergadering machtiging aan het bestuur om bijvoorbeeld bepaalde uitgaven te doen. Maar ook neemt zij besluiten over het onderhoud, de begroting en de jaarrekening. De vergadering vindt minimaal één keer per jaar plaats. Alle leden van de VvE hebben toegang tot deze vergadering.

Kascommissie
Elke VvE heeft een kascommissie. Deze commissie controleert de jaarstukken die door het bestuur zijn opgemaakt en geven daar wel of geen toestemming voor. De kascommissie wordt benoemd in de Algemene Ledenvergadering.

De VvE heeft als taak om de inkomsten en uitgaven in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen. Hiervoor is een begroting en een reservefonds verplicht. Met behulp van deze stukken legt het bestuur financiële verantwoording af aan alle leden van de VvE. Deze leden doen immers een periodieke bijdrage om uitgaven als onderhoud en verzekeringen te kunnen betalen.

Begroting
Met behulp van de begroting heeft de VvE een overzicht van alle kosten zodat ingeschat kan worden wat de periodieke bijdrage moet zijn van de leden van de VvE. Een begroting bevat naast de vaste uitgaven ook de toekomstige uitgaven voor onderhoud. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) helpt bij het opstellen van de jaarlijkse begroting. Met behulp van het MJOP wordt namelijk een planning gemaakt voor onderhoud en renovaties van gemeenschappelijke ruimtes zoals het dak, het balkon of de trapopgang. Ook wordt een verwachting gemaakt van mogelijke toekomstige kosten.

Reservefonds
Met behulp van het reservefonds wordt geld gereserveerd voor (toekomstig) onderhoud. De VvE is wettelijk verplicht om hierover te beschikken. Dit fonds wordt opgebouwd met het geld wat periodiek wordt ontvangen van de VvE leden.

Formeel moet elke VvE een bestuur hebben. Het bestuur wordt benoemd tijdens de vergadering van eigenaren. Het is de taak van alle appartementseigenaren samen om ervoor te zorgen dat er altijd een bestuurder is aangewezen. Dit mag ook een externe partij zijn.

De taken van het bestuur zijn onder andere:

 • Het opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar.
 • Het organiseren, uitschrijven en notuleren van de vergadering. Toezien op het uitvoeren van de door de vergadering genomen besluiten.
 • Het opstellen van de begroting voor het nieuwe boekjaar.
 • Het vaststellen van definitieve ledenbijdragen.
 • Het afsluiten van (verplichte) verzekeringen.
 • Het beheren van de middelen van de VvE en het plaatsen hiervan op een bankrekening ten name van de VvE.

Een VvE is verplicht om een opstalverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze zijn belangrijk omdat de VvE verplichtingen heeft richting andere partijen. Denk hierbij aan eigenaren (bescherming van het vermogen), hypotheekverstrekkers, huurders of omwonenden.

Daarnaast zijn er ook verzekeringen die optioneel zijn. Deze verzekeringen geven dekking voor specifieke risico’s die afhankelijk zijn van de situatie en behoefte van de VvE.

Verplicht

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
 • Glasverzekering

Optioneel

 • Rechtsbijstandverzekering
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Het is raadzaam om ook enkele individuele verzekeringen, zoals de inboedel, bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Het bespaart tijd en de dekkingen sluiten op elkaar aan.