Ga naar inhoud

Wat doet de Algemene Ledenvergadering van een VvE?

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het belangrijkste orgaan binnen de VvE. Zo geeft de vergadering machtiging aan het bestuur om bijvoorbeeld bepaalde uitgaven te doen. Maar ook neemt zij besluiten over het onderhoud, de begroting en de jaarrekening. De vergadering vindt minimaal één keer per jaar plaats. Alle leden van de VvE hebben toegang tot deze vergadering.

Kascommissie
Elke VvE heeft een kascommissie. Deze commissie controleert de jaarstukken die door het bestuur zijn opgemaakt en geven daar wel of geen toestemming voor. De kascommissie wordt benoemd in de Algemene Ledenvergadering.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?