Documenten bij de tractorverzekering

Op uw polisblad/pakketoverzicht leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.

  1. Voorwaarden tractorverzekering (versie 2)

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de tractorverzekering? Bekijk de Verzekeringskaart hieronder:

Tractorverzekering