Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de opruimingskostenverzekering

Bij een brand/stormdekking zijn de opruimingskosten niet meeverzekerd. Bij een uitgebreide gevarendekking wel. Op uw polis ziet u het verzekerd bedrag. Heeft u geen dekking voor opruimingskosten of vindt u het bedrag te laag? Dan kunt u met de opruimingskostenverzekering een aanvullend bedrag verzekeren. 

U kunt kiezen uit vier bedragen. Het verzekerd bedrag geldt één keer per gebeurtenis. Heeft u door één gebeurtenis schade aan meerdere gebouwen en moeten deze zaken opgeruimd worden? Dan keren wij maximaal één keer het verzekerd bedrag uit. Houdt u hiermee rekening bij het bepalen van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Let op: houdt bij het bepalen van het verzekerd bedrag ook rekening met de waarde van eventuele zonnepanelen.

Bekijk hier de voorwaarden van de opruimingsverzekering.

Saneringskosten (om een verontreiniging ongedaan te maken) zijn niet verzekerd. Wilt u saneringskosten verzekeren? Informeer dan naar de mogelijkheden van een Milieuschadeverzekering.

De opruimingskosten worden vergoed als er dekking is op de gebouwen- en/of roerende zakenverzekering.

Met inkomende schade bedoelen wij de gevolgschade die ontstaan is aan omliggende gebouwen of roerende zaken, die niet uw eigendom zijn. De schade moet ontstaan zijn binnen een straal van 15 kilometer vanaf uw perceel of landerijen. De restanten moeten met het blote oog waarneembaar en handmatig op te pakken zijn. 

Er is geen dekking voor inkomende schade als de schade al op een andere verzekering gedekt is.

Opruimingskosten zijn de kosten om (delen van) een verzekerd gebouw of verzekerde zaak af te breken, weg te ruimen en/of daarna af te voeren, te storten en te vernietigen. 

Probeer de schade zo veel mogelijk te beperken en neem contact op met ons via telefoonnummer 0592 348 181 of met uw regionale Univé-winkel. Wij zetten direct alles in gang om u te helpen. Overleg altijd eerst met ons, voordat u kosten maakt voor het herstellen van de schade.

Univé houdt al uw verzekeringen voor u op peil, zodat deze in de pas lopen met de prijsontwikkelingen en de waardestijgingen van de bouwkosten in de markt. Zo weet u zeker dat uw bezittingen optimaal zijn verzekerd.

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.