Ga naar inhoud

Risico-inventarisatie in twee stappen

Quick Scan

In de Quick Scan ziet u per thema de risicogebieden waarmee ondernemers zoals u te maken kunnen krijgen. Het resultaat is indicatief en bedoeld als hulpmiddel om snel een algemeen overzicht te krijgen van de risico's die ondernemers kunnen lopen.

Persoonlijke Scan met rapport

Voert u aansluitend de uitgebreidere Persoonlijke Scan uit, dan kunt u daarover een persoonlijk rapport aanvragen. Via e-mail ontvangt u dan een PDF met daarin het resultaat van de door u ingevulde vragenlijst. Het rapport geeft een overzicht van de risicogebieden voor u en uw bedrijf.

Afspraak met Univé-adviseur

Weet u eenmaal de resultaten, dan kunt u via internet een afspraak aanvragen met een adviseur van Univé. U geeft de adviseur daarmee toestemming tot het inzien van uw gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het adviesgesprek en worden niet verstrekt aan derden.

Bronnen

De informatie uit de scan is in de eerste plaats gebaseerd op uw antwoorden. Daarnaast spelen uiteraard ook de kennis en ervaring binnen Univé mee plus de ervaringen van andere ondernemers in uw branche. Tenslotte is de gegeven informatie deels ontleend aan de volgende bronnen:

  • Centraal Bureau voor de Statistiek
  • EIM
  • Kamers van Koophandel
  • MarketConcern
  • Ministerie van Economische Zaken
  • MKB Nederland
  • TNS NIPO
  • Verbond van Verzekeraars