Ga naar inhoud
Met 24/7 Cyberhulp
Met 24/7 Cyberhulp

Milieuschadeverzekering (MSV)

Beschermt u tegen financiële risico’s van milieuschade.

Maak een afspraak

Standaarddekking van de milieuschadeverzekering (MSV)

In welke sector u ook onderneemt, u krijgt altijd in meer of mindere mate te maken met milieuvoorschriften en milieurisico’s. Daarom is een goede milieuschadeverzekering belangrijk.

De milieuschadeverzekering van Univé verzekert u tegen de financiële risico’s van milieuschade, zoals oppervlaktewater- of bodemverontreiniging. Bijvoorbeeld door het gebruik van schoonmaakmiddelen, verontreinigd bluswater of het vrijkomen van asbest door brand of storm. Ook wanneer er door een brand restdelen van zonnepanelen op uw terrein terecht zijn gekomen, bent u verzekerd tegen de kosten voor het opruimen hiervan.

Wij helpen u bij schade en voeren de gesprekken met andere partijen voor u. Bovendien is het met de MSV van Univé mogelijk om zowel uw eigen locatie als werklocaties te verzekeren.

Wat is verzekerd met een milieuschadeverzekering?

Loopt u op uw eigen locatie(s) een milieuverontreiniging aan grond, oppervlaktewater en/of grondwater op? Of veroorzaakt u zo’n verontreiniging bij een ander? Met de milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor de kosten voor het ongedaan maken/saneren van deze verontreiniging. Afhankelijk van uw werkzaamheden kunt u uw eigen locatie(s) dan wel uw werklocaties verzekeren.

Waarom onze milieuschadeverzekering?

Dekking buiten uw eigen locatie

De dekking ‘eigen locatie’ verzekert ook de schade die anderen oplopen als deze schade het gevolg is van een verontreiniging ontstaan op uw eigen locatie. De dekking ‘eigen locatie’ verzekert ook de milieuschade aan uw locatie die is veroorzaakt van buiten uw eigen locatie. Zo is bijvoorbeeld ook een bodemverontreiniging op uw locatie door een grote uitslaande brand bij een van uw buren verzekerd.

Wat vergoedt een milieuschadeverzekering?

De milieuschadeverzekering vergoedt:

  • kosten van de sanering en eventuele daardoor opgelopen bedrijfsschade
  • kosten om meer schade te voorkomen of te beperken
  • herstel van beschadiging van bestrating en beplanting, veroorzaakt door de sanering
  • herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en kabels die door de verontreiniging beschadigd zijn
  • herstel van schade die nodig is voor de sanering (inclusief kosten van afbraak en herbouw van gebouwen).

Cybercriminaliteit een groot bedrijfsrisico

Deze schadeverzekering hebben we uitgebreid met standaard Cyberhulp. Cybercriminaliteit is namelijk een groot risico voor je onderneming. Jaarlijks krijgt maar liefst 40% van de bedrijven te maken met cybercriminaliteit. Univé biedt je daarom 24/7 cyberhulp. Lees hoe we je nog meer helpen om je cyberrisico te verkleinen.

Leer veiliger online ondernemen met Cyber Fit Service. Dit online programma traint je in het herkennen van verschillende soorten cybercrime. Cyber Fit Service is gratis voor alle zakelijke Univé-klanten. Aanmelden kan tot 1 januari 2025.

Doe ook mee

Vermoed dat je mogelijk slachtoffer bent van cybercrime? Het is dan van belang dat je zo snel mogelijk contact zoekt met de cyberhelpdesk, om zo eventuele schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ons uitgebreide team van experts staat je dag en nacht geheel kosteloos bij in het geval van cybercriminaliteit.

Meer over de Cyberhulp voor ondernemers

Cybercriminaliteit kan niet altijd volledig worden voorkomen of hersteld. Met onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en uitgebreide roerende zakenverzekering ben je tot € 10.000 per jaar verzekerd voor schade door cybercriminaliteit. Dit verzekerde bedrag zal niet voor elke onderneming voldoende zijn. Daarom bieden we de mogelijkheid dit te verhogen naar € 30.000 of € 50.000.

Meer over de vergoeding

Hulp bij schade

Hulp nodig bij schade? Lees wat u kunt doen. Of meld uw schade bij Univé.

Veelgestelde vragen

De vijf meest gestelde vragen over de milieuschadeverzekering

Documenten en voorwaarden bij de milieuschadeverzekering

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de dekking van de milieuschadeverzekering. Wilt u weten wat er wel en niet verzekerd is? Lees dan de voorwaarden hieronder.Heeft u al een milieuschadeverzekering bij Univé? Dan kunt u op het bijbehorende polisblad/pakketoverzicht lezen welke voorwaarden van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.