Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de milieuschadeverzekering

De dekking ‘eigen locatie’ verzekert ook de schade die anderen oplopen als deze schade het gevolg is van een verontreiniging ontstaan op uw eigen locatie.

De dekking ‘eigen locatie’ verzekert ook de milieuschade aan uw locatie die is veroorzaakt van buiten uw eigen locatie. Zo is bijvoorbeeld ook een bodemverontreiniging op uw locatie door een grote uitslaande brand bij een van uw buren verzekerd.

De gevolgschade inclusief het herstellen daarvan zijn meeverzekerd. Alle gevolgschade die komt door een sanering is meeverzekerd. Ook de eventueel daardoor ontstane bedrijfsschade.

Met de milieuschadeverzekering van Unive bent u verzekerd tegen verontreiniging door zonnepanelen. Dit geldt voor verontreiniging door eigen zonnepanelen en de panelen van iemand anders. Bijvoorbeeld door een brand bij u in de buurt.

Uw eigen risico is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Bent u werkzaam in de detailhandel, dan is het eigen risico € 100,-. Voor agrariërs, ZZP’ers en het MKB is het eigen risico € 250,-. Heeft u een vereniging, dan geldt voor u geen eigen risico.

Meld de schade zo snel mogelijk telefonisch via 0592 348 181. Dan zetten wij direct alles in gang om u te helpen.

Loopt u op uw eigen locatie(s) een milieuverontreiniging aan grond, oppervlaktewater en/of grondwater op? Of veroorzaakt u zo’n verontreiniging bij een ander? Met de milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor de kosten voor het ongedaan maken/saneren van deze verontreiniging. Afhankelijk van uw werkzaamheden kunt u uw eigen locatie(s) dan wel uw werklocaties verzekeren.

De milieuschadeverzekering vergoedt:

  • kosten van de sanering en eventuele daardoor opgelopen bedrijfsschade
  • kosten om meer schade te voorkomen of te beperken
  • herstel van beschadiging van bestrating en beplanting, veroorzaakt door de sanering
  • herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en kabels die door de verontreiniging beschadigd zijn
  • herstel van schade die nodig is voor de sanering (inclusief kosten van afbraak en herbouw van gebouwen).