Documenten bij de glasverzekering

Op uw polisblad/pakketoverzicht leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.

  1. Brochure agrarische dienstverleners
  2. Brochure agrariërs
  3. Brochure detailhandel
  4. Brochure MKB
  5. Brochure Vereniging van Eigenaren
  6. Brochure verenigingen
  7. Brochure zzp
  8. Voorwaarden glasverzekering (versie 1)

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de glasverzekering?
Bekijk de Verzekeringskaart hieronder:

Glasverzekering