Documenten bij de glasverzekering

Op uw polisblad/pakketoverzicht leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.

  1. Voorwaarden glasverzekering (versie 1)

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de glasverzekering?
Bekijk de Verzekeringskaart hieronder:

Glasverzekering