Ga naar inhoud

6 mei 2022Ondernemen

Toekomst van de auto & fiets van de zaak: mobiliteitsplan

Heb je al eens nagedacht over de toekomst van de auto en fiets van de zaak voor je werknemers? Maak een mobiliteitsplan! Lees hier meer.

Wat is een mobiliteitsplan? 

In een mobiliteitsplan staat omschreven hoe je als bedrijf omgaat met de vervoersbewegingen van je medewerkers. Dat kan heel breed zijn, inclusief de impact die je hiermee wilt maken op het milieu, op de gezondheid van de medewerkers en op de doorstroming van het verkeer in de omgeving van je bedrijfspand. Doel van het plan is beroepsmatig reizen optimaliseren voor iedereen binnen je bedrijf.  

Het mobiliteitsplan gaat verder dan alleen het woon-werkverkeer. Ook zakenreizen en het transport van goederen wordt erin opgenomen. In Nederland is het (nog) niet verplicht om als bedrijf een mobiliteitsplan maar in bijvoorbeeld Frankrijk en België al wel onder bepaalde voorwaarden. 

Heeft de auto van de zaak nog toekomst? 

Een belangrijke reden voor overheden om de mobiliteitsplannen te stimuleren, is dat men minder autobewegingen wil realiseren, om hun impact op het milieu. Het bevorderen van reizen met het openbaar vervoer is een bekende manier om hieraan te werken. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de auto van de zaak van werknemers. 

Zo zou het bijvoorbeeld best kunnen dat er een verschuiving binnen je bedrijf plaatsvindt richting fietsen van de zaak. Dit zorgt immers ook voor meer gezonde beweging en zal ook een positieve uitwerking hebben op het ziekteverzuim. Op het gebied van kosten is dit eveneens een welkome stap voor je bedrijf, want hoe minder kosten, des te hoger de winst.  

Zo beschrijf je je visie in het mobiliteitsplan 

  • Onderzoek de huidige situatie rond mobiliteit 

  • Maak een actieplan van wat je wilt veranderen 

  • Bepaal de kosten en opbrengsten hiervan 

  • Stel een tijdschema op, wanneer moet wat gebeuren? 

  • Evalueer regelmatig wat de status is 

Deel dit bericht