Ga naar inhoud

9 mei 2023

Eerste personeelslid aannemen

Als je besloten hebt om personeel aan te nemen is het tijd voor de volgende stappen. Want voordat er echt iemand bij jou aan het werk gaat moet er nog aardig wat gebeuren. Het stappenplan ziet er in de meeste gevallen als volgt uit:

  1. Werving en selectie: Je moet eerst goed weten wie je zoekt. Dat breng je in beeld met een functieprofiel. Zet de vacature uit via de kanalen die het beste passen bij jouw branche/werkgebied en voer gesprekken met de sollicitanten.

2.    Contractonderhandelingen: Bespreek het arbeidscontract dat je hebt opgesteld met de werknemer die je uiteindelijk wilt aannemen. Als jullie het eens zijn, ondertekenen jullie allebei het arbeidscontract.

3.    Regel de benodigde verzekeringen: Van aansprakelijkheid tot en met een bedrijfsautoverzekering als je medewerker een bedrijfsauto krijgt: je wilt alles goed voor elkaar hebben.

4.    Aanmelding Belastingdienst: Als werkgever houd je loonheffingen in op het salaris. Hiervoor moet je je aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst.

Deze verzekeringen horen bij personeel

Aansprakelijkheidsverzekering
Bij materiële of letselschade als gevolg van de bedrijfsactiviteiten loop je het risico aansprakelijk te worden gesteld door klanten of afnemers. Ook werknemers kunnen schade toebrengen bij klanten. Hierdoor heb je te maken met het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico. Met een goed samengestelde aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kun je dit risico afdekken.

Werknemersschadeverzekering
Lopen je werknemers schade op door werkgerelateerde activiteiten, zoals een eenzijdig ongeluk tijdens een rit van of naar het werk? Met een werknemersschadeverzekering is dit risico af te dekken.

Verzuimverzekering
Door ziekteverzuim komt je bedrijfscontinuïteit in gevaar en dat kan je veel geld kosten. Je moet immers de zieke medewerker doorbetalen én een vervanger inhuren. Zorg daarom dat je een goede verzuimverzekering afsluit.

Werknemerspensioen
Vaak maakt het pensioen deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Maar hoe vul je dit precies in zodat het voor alle partijen goed is? Univé geeft graag advies op maat voor een werknemerspensioen.

Arbowet: zorg voor goede arbeidsomstandigheden

Goede arbeidsomstandigheden zijn er niet alleen om je werknemers tevreden te stellen. Aan sommige regels moet je gewoon volgens de wet voldoen. Deze wet heet de Arbowet en geldt dus voor elke werkgever en werknemer.

De wet is er vooral op gericht om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te beschermen. Je moet bijvoorbeeld zorgen voor een veilige werkomgeving. Gebeurt er toch een ongeval, dan moet je dit onderzoeken en maatregelen treffen om dit in de toekomst te voorkomen. Bovendien ben je als werkgever bijna altijd aansprakelijk voor ongevallen die tijdens het werk gebeuren. Het is dus ook voor je verzekering belangrijk dat de werkomstandigheden in orde zijn.

Van werknemers wordt verwacht dat zij op de juiste manier met machines en apparatuur omgaan. Ook horen zij zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden en melding te maken van gevaarlijke situaties.

Professioneel advies van Univé

Zoals je ziet heeft het aannemen van personeel best wat gevolgen voor je bedrijf. Dat geldt ook voor het creëren van goede arbeidsomstandigheden of het ontslaan van personeel. Bij Univé is er altijd een adviseur die persoonlijk voor je klaarstaat met professioneel advies. Neem daarom gerust eens contact op voor een afspraak.

Deel dit bericht