Ga naar inhoud

27 maart 2023Ondernemen

Ben jij aansprakelijk voor letsel van je weekendhulp?

In je bedrijf is altijd genoeg te doen. Dus ben je blij met die weekendhulp die klusjes oppakt die anders blijven liggen. Maar stel dat er iets met hem gebeurt. Dan kun jij als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel. Dat risico kun je verzekeren. Maar verzekeringen kennen uitsluitingen en keren doorgaans alleen uit als je zelf zorgvuldig bent geweest.

Neem de volgende situatie. Elke zaterdagochtend helpt een 15-jarige scholier met kleine klusjes in een bedrijf. Op een dag krijgt hij de opdracht om de dakgoten te legen. Zonder enige instructie gaat hij aan de slag. De lagere dakgoten zijn gemakkelijk. Die kan hij bereiken met een trap. De hogere dakgoten zijn lastiger, maar een oud-werknemer krijgt een idee. Als ze de heftruck voorzien van een aardappelopschepbak kan de scholier daarin gaan zitten. De oud-werknemer kan het werktuig telkens verplaatsen en zo kunnen ook de hoge dakgoten gereinigd worden. Maar dan gaat het fout. Tijdens het gebruik maakt de heftruck een schokkende beweging. De scholier verliest zijn evenwicht en valt van meters hoog naar beneden. Hij loopt fors letsel op. De schadeposten zijn hoog: ziekenhuiskosten, reiskosten, mantelzorg, verlies van arbeidsvermogen en smartengeld. 

Is de werkgever in dit geval aansprakelijke voor de schade? En welke verzekering dekt de schade van dit bedrijfsongeval?

Aansprakelijkheidsverzekering

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Die verplichting is er ook als de scholier en de oud-werknemer niet op de loonlijst van het bedrijf staan. De scholier voert namelijk werkzaamheden in opdracht van de werkgever uit. Er is een gezagsverhouding en de zorgplicht van de werkgever treedt dan in werking. De scholier heeft geen instructies gekregen over hoe hij de werkzaamheden moet uitvoeren. Er was geen toezicht tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. En de scholier is ook niet opzettelijk of bewust roekeloos geweest. De werkgever kan daarom aansprakelijk gesteld worden en moet de schade vergoeden. 

Kan de werkgever een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering? Nee. Want op deze verzekering is schade met of door een motorrijtuig uitgesloten. Daarom biedt deze verzekering geen dekking in deze situatie. 

Werknemersschadeverzekering

Biedt dan de werknemersschadeverzekering een oplossing? Deze is ontwikkeld om de uitsluiting bij de aansprakelijkheidsverzekering te dichten. Maar ook op deze verzekering geldt een uitsluiting: schade die is ontstaan doordat de verzekeringnemer zich niet aan de veiligheidszorgplichten houdt, wordt niet vergoed. Ook deze verzekering biedt hier dus geen dekking. 

Werkmaterieelverzekering

Misschien heeft de werkgever dan iets aan de werkmaterieelverzekering. De scholier verloor immers zijn evenwicht door een schokkende beweging van de heftruck. De heftruck wordt periodiek gecontroleerd is de laatste keer goedgekeurd. Het is logisch dat in dit geval gekeken wordt naar wat deze verzekering dekt. 
Maar ook de werkmaterieelverzekering biedt in deze casus geen uitkomst. De verzekering heeft een uitsluiting voor schade aan personen die op plaatsen zitten die daar niet voor bedoeld zijn. Aangezien de heftruck niet bedoeld is om personen omhoog te brengen, biedt ook deze verzekering geen dekking.

Wat is er wel en niet verzekerd?

De bovenstaande situatie laat zien dat je als werkgever goed moet weten wat een verzekering wel en niet dekt. Laat je daarom goed informeren en adviseren voordat je de verzekering afsluit. Bedenk bovendien dat een verzekering vaak niet uitkeert als je door onzorgvuldigheid of onvoorzichtigheid het risico zelf hebt vergroot. Wees je daarom ook bewust van de uitsluitingen op een verzekering.

Veilig werken met goede instructies

Je verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving is groot. Dat gaat verder dan zorgen voor deugdelijke arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Je medewerkers moeten ook weten hoe ze veilig kunnen werken. Goede voorlichting en instructies zijn daarom heel belangrijk. Weten je medewerkers waar ze op moeten letten bij het uitvoeren van hun werk? Kennen ze het werkproces goed en is er iemand bij wie ze aan kunnen kloppen als ze vragen hebben? Weten ze hoe ze machines en beschermingsmiddelen moeten gebruiken? Als werkgever moet je (veiligheids)instructies geven en je moet daarop ook toezicht houden.

Aandacht voor onervaren medewerkers

Elk jaar vinden er in Nederland meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats met letsel en verzuim tot gevolg. Jonge mensen, nieuwe medewerkers en flexwerkers lopen een groter risico om slachtoffer te worden. Zij kennen de werksituatie in het bedrijf niet altijd goed en schatten risico´s daardoor minder goed in. Voor hen zijn goede instructies van nog groter belang. Maak je er niet van af met een lijstje van do´s en don´ts, maar bespreek de instructies persoonlijk of zorg voor een goede training. En zorg ten slotte voor toezicht op veilig werken zodat het gedrag op de werkvloer in de praktijk nog gecorrigeerd kan worden. 

Laat je adviseren

Wil je goed geadviseerd worden over hoe je aansprakelijkheid verzekert? Neem dan contact op met een Univé-adviseur. Hij bespreekt de risico’s met je en laat je zien welke verzekeringen voor welke situaties een oplossing zijn.

Deel dit bericht