Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de bedrijfsschadeverzekering

Het verzekerd bedrag voor de bedrijfsschade is gebaseerd op de brutowinst, huurderving of exploitatiekosten. De keuze is afhankelijk van uw bedrijf.  

Reconstructiekosten zijn de kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van uw bedrijf nodig is. Denk aan administratieve en financiële gegevens, werktekeningen, matrijzen, mallen en software. Standaard zijn reconstructiekosten tot € 10.000,- meeverzekerd. Dit bedrag kunt u verhogen tot maximaal € 100.000,-.

Dit ligt eraan waarop het verzekerd bedrag is gebaseerd. 

  • Bij een verzekering op basis van de brutowinst verzekert u de omzet minus de variabele kosten (of de vaste kosten plus de nettowinst). Voor het vaststellen van het verzekerd bedrag gebruikt u de resultatenrekening van uw bedrijf.
  • Bij een verzekering op basis van huurderving verzekert u de gederfde huur. Het verzekerd bedrag kan worden vastgesteld op basis van de gemiste huuropbrengsten over een periode. 
  • Voor een non-profitorganisatie verzekert u de bedrijfsschade op basis van de exploitatiekosten. Dit zijn de kosten die nodig zijn om de instelling te continueren, bijvoorbeeld personeelskosten, huur van gebouwen, renten van schulden, energiekosten, administratiekosten en exploitatieoverschot.
  • Bij de Extra kosten-dekking berekent u de kosten die u denkt nodig te hebben om uw bedrijfsvoering voort te kunnen zetten na bijvoorbeeld een brand. Hiervoor berekent u het bedrag per jaar. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de huur van een vervangend gebouw, maar ook vervangend gereedschap. 

De bedrijfsschadeverzekering keert alleen uit als de schade ook wordt vergoed vanuit de gebouwen- en/of roerende zakenverzekering. Daarop is de bedrijfsschadeverzekering namelijk een aanvulling.

Als uw bedrijfsactiviteiten als gevolg van bijvoorbeeld een brand een tijd stil komen te liggen, zullen uw inkomsten waarschijnlijk afnemen. Maar uw vaste lasten, zoals huur, gas en elektriciteit, lopen gewoon door. De bedrijfsschadeverzekering (een aanvulling op de gebouwen- en/of de roerende zakenverzekering) vergoedt de financiële schade die door de bedrijfsstilstand ontstaat indien de gebouwenverzekering en/of roerende zakenverzekering de schade ook vergoedt.
Wij betalen voor een vooraf afgesproken periode de schade die ontstaat doordat u uw omzet niet kunt realiseren terwijl u uw vaste kosten wel moet betalen. Zelfs de winst die u behaald zou hebben, is meeverzekerd. En heeft u vervangende bedrijfsruimte nodig? Of moet u bijvoorbeeld kassa’s huren om uw bedrijf weer op gang te helpen? Ook daarvoor bent u verzekerd. Lees hier de voorwaarden.

De uitkeringsperiode is de maximale termijn waarover de bedrijfsschade wordt vergoed. Hierbij moet worden uitgegaan van de meest extreme situatie: de maximale periode dat uw bedrijf geheel, dan wel gedeeltelijk, stilligt. 

Probeer de schade zo veel mogelijk te beperken en neem contact op met ons via telefoonnummer 0592 348 181 of met uw regionale Univé-winkel. Wij zetten direct alles in gang om u te helpen. Overleg altijd eerst met ons, voordat u kosten maakt voor het herstellen van de schade.

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.