Ga naar inhoud

Wat wordt verstaan onder onderhoudstermijn?

Onder de onderhoudstermijn verstaan we de periode tussen de eerste en de tweede oplevering die in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek is opgenomen. Is er geen overeenkomst of bestek waarin die onderhoudstermijn is vastgelegd? Dan is de onderhoudstermijn niet verzekerd. Een onderhoudstermijn is trouwens niet hetzelfde als een garantietermijn.

De maximale onderhoudsperiode die met jouw CAR-verzekering is verzekerd, vind je op je polis.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?