Ga naar inhoud

Wat verstaat Univé onder 'eigendommen van de opdrachtgever'?

Hieronder verstaan wij roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?