Ga naar inhoud

Wat verstaat Univé onder 'eigendommen van de opdrachtgever'?

Onder eigendommen van de opdrachtgever verstaan wij roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn.

Schade aan eigendommen van de opdrachtgever is verzekerd met de CAR-verzekering, een aanvullende dekking op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?