Ga naar inhoud

Wat verstaat Univé onder 'eigendommen van de bouwdirectie en personeel'?

Hieronder verstaan wij de roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de bouwdirectie of het personeel. Het gaat om spullen die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het bouwterrein aanwezig zijn. Motorrijtuigen vallen hier niet onder.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?