Ga naar inhoud

Wat is het verschil tussen een "gewone" aansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Met een 'gewone' aansprakelijkheidsverzekering (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of AVB) zijn de organisatie plus degenen voor wie zij verantwoordelijk is verzekerd tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan anderen. Maar de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan anderen als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?