Ga naar inhoud

Geldt er een eigen risico bij schade?

Ja, er geldt een eigen risico. Voor de meeste schades is dit € 250. Bij cyberschade is dit € 1.000.

Ontstaat er schade aan de spullen van je werknemers, of letsel en ben jij als werkgever niet aansprakelijk? Met de aanvullende dekking Werknemersschade ben je hier ook voor verzekerd. Voor deze schades geldt geen eigen risico, maar wel een drempelbedrag. Je kunt kiezen tussen € 1.000, € 2.500 of € 5.000. Schades onder dit bedrag betaal je dan zelf. 

Ben je aansprakelijk gesteld voor schade? Lees meer over wat je dan het beste kunt doen.

Ik ben aansprakelijk gesteld voor schade, wat nu?

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?