Ga naar inhoud

Geldt er een eigen risico bij schade?

Ja, er geldt een eigen risico van € 250,-.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?