Ga naar inhoud

Geldt er een eigen risico bij schade?

Nee, deze verzekering heeft geen eigen risico bij schade.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?