Ga naar inhoud

Vaak heeft de hoofdaannemer al een CAR-verzekering afgesloten waarop ik als onderaannemer ben meeverzekerd. Verzeker ik me dan niet dubbel?

Het is niet verstandig om jezelf afhankelijk te maken van de CAR-verzekering van de hoofdaannemer. Die heeft misschien een erg hoog eigen risico, zodat je zelf toch nog veel financieel risico loopt. Als onderaannemer mag je in veel gevallen de schade niet rechtstreeks claimen op de polis van de hoofdaannemer. Bovendien loop je het risico dat schade op jou wordt verhaald. En gaat de hoofdaannemer failliet, dan vallen schadeuitkeringen in de failliete boedel. Maar een eigen CAR-verzekering biedt je als onderaannemer de zekerheid dat het door jou uitgevoerde werk is verzekerd op je eigen polis.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?