Ga naar inhoud

Cyberaansprakelijkheid: standaard dekking van de AVB

Als je een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt van Univé, dan ben je standaard verzekerd voor schade die je als gevolg van cybercrime veroorzaakt aan andere personen en hun spullen. Op deze pagina lees je alles over deze unieke dekking. 

 • Voorkomen, beperken, herstellen én vergoeden van cyberschade 

 • Standaard tot € 10.000 vergoeding bij schade 

 • 24/7 hulp van de Univé Cyberhelpdesk 

Standaard verzekerd tot € 10.000  

Heb je een AVB, dan ben je verzekerd voor schade die je veroorzaakt aan anderen of hun spullen. Dit geldt ook in het geval van een cybercrime incident waar jij aansprakelijk voor bent. Standaard ben je verzekerd voor schades tot € 10.000, maar je kunt dit bedrag ophogen tot € 30.000 of € 50.000.  

Schade aan anderen die ontstaat door een cybercrime-incident. Dit is alleen verzekerd als de schade een gevolg is van een inbreuk op of schending van: 

 • Vertrouwelijke informatie van anderen. 

 • Persoonsgegevens van anderen. 

 • Persoonsgegevens van werknemers. 

 • Persoonlijke data van werknemers. 

Schade door een cybercrime-incident is ook verzekerd: 

 • Als deze ontstaat door cybercriminaliteit op computerapparatuur van anderen.* 

 • Bij een onderbreking of aantasting van diensten van computersystemen van derden. 

* Denk hierbij aan schade die ontstaat aan gegevens die zijn opgeslagen op het computersysteem van een ander. Ook als de gegevens gewijzigd, vernietigd of openbaar gemaakt worden, ben je verzekerd. Als iemand door het plegen van cybercriminaliteit ongeoorloofde toegang heeft gekregen tot de gegevens, is dit ook verzekerd. 

Voorbeelden van verzekerde cyberschades 

 • Jouw computer wordt gehackt en een virus wordt naar al je contacten verstuurd. Een aantal computers worden hierdoor gegijzeld met financiële schade als gevolg. 

 • Je telefoon wordt gehackt. Hierdoor komen persoonlijke gegevens van jouw klanten in de verkeerde handen. 

Niet alles is verzekerd met de dekking Cyberaansprakelijkheid. Dat wij een schade niet vergoeden, kan verschillende redenen hebben. Een aantal voorbeelden: 

 • Een gebeurtenis of omstandigheid (die wel verzekerd is) was al voor de ingangsdatum van de AVB bij jou bekend. 

 • Schade die ontstaat door een storing bij een telecomaanbieder. 

 • Schade die ontstaat door eigen nalatigheid. 

 • Als je losgeld hebt betaald of moet betalen. 

Bekijk de voorwaarden voor het volledige overzicht van zaken die niet verzekerd zijn. 

Praktische tips en gratis advies voor zakelijke klanten

Met een AVB van Univé ben je niet alleen goed verzekerd tegen schade door cybercrime, maar geniet je ook van een aantal andere voordelen. Zo kun je gebruikmaken van praktische tips van onze experts en kun je 24/7 de Univé Cyberhelpdesk bellen voor hulp bij een cybercrime incident. Ook voor advies kun je terecht bij de helpdesk. Bijvoorbeeld als je twijfelt over de betrouwbaarheid van een e-mail. 

Cybercrime leren herkennen? Gratis 1 jaar lang online training. 

Als zakelijke klant van Univé kun je jezelf aanmelden voor Cyber Fit Service. Je krijgt een jaar lang gratis toegang tot een online platform waar je trainingen met verschillende cyberthema's kunt volgen. Zo leer je phishing mails herkennen en kun je trainingsvideo's bekijken. Met Cyber Fit Service leer je hoe je veilig online kunt ondernemen. En dat is nodig, want maar liefst 60% van de Nederlandse bedrijven kreeg de afgelopen 5 jaar te maken met cybercrime.

Bekijk alle informatie hier

Handige informatie