Ga naar inhoud

Wie verwerkt de gegevens van mijn gezondheidsverklaring?

U vult een digitale gezondheidsverklaring in op een beveiligde webpagina. Als uw antwoorden daar aanleiding voor geven, neemt ReMedicalGroup, een door Univé ingeschakelde onafhankelijke deskundige, contact met u op om een vollediger beeld van uw gezondheid te krijgen. Lees meer over de gezondheidsverklaring of ga naar verzekeraars.nl.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?