Ga naar inhoud

Wat gebeurt er als ik twee jaar uitkering heb ontvangen?

Deze verzekering kent per verzekerde een maximale uitkeringsduur van in totaal twee jaar. Nadat u in totaal twee jaar een uitkering uit deze verzekering heeft ontvangen, stopt uw uitkering en wordt de verzekering beëindigd.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?