Ga naar inhoud

Wanneer ben ik niet meer in staat mijn beroep uit te voeren volgens jullie?

In de eerste plaats bepaalt u zelf of u uw werk als gevolg van ziekte of een ongeval niet of slechts gedeeltelijk kunt uitvoeren. Voor de Univé zzp flexibele inkomensverzekering worden de gevolgen van uw ziekte of ongeval altijd in relatie tot uw beroep bekeken. U bepaalt samen met de schadebehandelaar van Univé – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. Aan de hand dit percentage bepalen we de hoogte van uw uitkering. De verzekering keert uit als u voor minimaal 45% uw werk niet meer kunt doen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?