Ga naar inhoud

Kan mijn premie nog gewijzigd worden?

Soms is het nodig om tijdens de verzekeringsperiode uw premie en voorwaarden te wijzigen. Wij doen dit alleen als hier een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat de wetgeving verandert en wij daardoor grote financiële risico’s lopen. Wijzigen wij uw verzekering? Dan doen wij dat maximaal 1 keer per jaar. De wijziging zal ingaan op de prolongatiedatum. Deze datum staat op uw polis. Wij laten u dat natuurlijk altijd van te voren weten. Uiterlijk 30 dagen voordat de wijziging ingaat, ontvang u een bericht met uitleg.

Bent u het niet eens met de wijziging? Dan kunt u de verzekering opzeggen. De verzekering stopt dan op het moment dat de wijziging in zou gaan. Meer informatie hierover vindt u in onze Algemene Voorwaarden. Hoort u niets van ons? Dan betekent dat wij geen wijzigingen zullen doorvoeren.

Als het nodig is dat wij de premie verhogen, dan stijgt uw premie voor de resterende looptijd van de verzekering.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?